Durf te kiezen in de schaarse ruimte


We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

  • We ontwikkelen een woonladder met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Dordrecht. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden, het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van de stad, maar we bouwen niet in de polders, met als harde grens de Wieldrechtse Zeedijk. Eerder stellen we grenzen aan de groei, de vierde trede: verdere woningbouw is niet meer mogelijk of wenselijk. Oplossingen moeten buiten Dordrecht worden gezocht.
  • Om Dordrecht leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.
  • We zetten in op meer ruimte voor en een betere bescherming van groen en natuur in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.
  • Hoogbouw met veel verticaal groen is een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen in de buurt van de treinstations. We bouwen niet hoger dan de Dordtse Dom.
  • Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Dordrecht zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.
  • Dordrecht neemt recreatiegroen op als maatschappelijke voorziening bij herstructurering van wijken en bij nieuwbouw. Elke inwoner woont op loopafstand van bijvoorbeeld een park of speelbos.
  • Bij bijbouwen ligt de prioriteit bij voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Bij nieuwbouw en transformatie wordt minimaal 30% sociale huur toegevoegd en 20% middeldure huur. Sociale huurwoningen komen over de hele stad om segregatie te bestrijden.
  • We steunen de herontwikkeling van de Spoorzone tot een woongebied.
  • Dordrecht moet woningbouwontwikkeling altijd gepaard laten gaan met de ontwikkeling van meer voorzieningen.

Het standpunt Durf te kiezen in de schaarse ruimte is onderdeel van: Wonen en bouwen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen