Beklim de CO2-prestatieladder


Nieuw initiatiefvoorstel PvdD

De Partij voor de Dieren Dordrecht heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een jaarlijkse, onafhankelijke inspectie van het klimaatbeleid van de gemeente Dordrecht.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Pieter Groenewege

Fractievoorzitter

Ik ben Pieter Groenewege, 29 jaar oud. In mijn dagelijks leven werk ik als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Den Haag. Mijn jeugd speelde zich af op een kippenboerderij in Moerdijk. Mijn ouders hadden toen twee megastallen met 66.000 slachtkuikens. Als eendagskuikens kwamen de dieren bij ons aan. Na 6 weken op elkaar gepropt in benauwde, stoffige stallen zonder ramen, werden ze weer ...

Lees verder

Actueel

Liefdevol geslacht?

Opinieartikel

Negen partijen, een meerderheid in de Dordtse gemeenteraad, hebben een voorstel ingediend om damherten in gevangenschap te blijven houden in Park Merwestein. Deze partijen beschrijven de verzorging van de damherten in hun voorstel als ‘liefdevol’. Maar bij het houden van de damherten in Park Merwestein komt van alles kijken wat het daglicht niet kan verdragen. Zo moeten ze ieder jaar met een verd...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden