PvdD: linten en borden bij bomenkap


Informeer Dordtenaren ter plaatse over plannen

De Partij voor de Dieren roept het college op om tijdig informatieborden en -linten te plaatsen waar bomen gekapt gaan worden, of bij andere ingrijpende plannen. Zo wil de partij voorkomen dat mensen die het lokale nieuws niet volgen de plannen te laat meekrijgen.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Onze idealen

Klimaat en energie

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Natuur en biodi­ver­siteit

Economie en bedrij­vigheid

Wonen en bouwen

Mobi­liteit en bereik­baarheid

Gezondheid, zorg en veiligheid

Gelijke kansen, werk en inkomen

Onderwijs en cultuur

Demo­cratie, bestuur en privacy

Onze mensen

Pieter Groenewege

Fractievoorzitter

Ik ben Pieter Groenewege, 29 jaar oud. In mijn dagelijks leven werk ik als fractiemedewerker bij de Partij voor de Dieren Den Haag. Mijn jeugd speelde zich af op een kippenboerderij in Moerdijk. Mijn ouders hadden toen twee megastallen met 66.000 slachtkuikens. Als eendagskuikens kwamen de dieren bij ons aan. Na 6 weken op elkaar gepropt in benauwde, stoffige stallen zonder ramen, werden ze weer ...

Lees verder

Actueel

Sluiting dreigt voor Dordtse kantoren

Vanaf 1 januari 2023 geldt de wettelijke regel dat kantoren minimaal energielabel C moeten hebben. Landelijk gezien voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan deze eis. Ook Dordtse kantoren dreigen per 1 januari de deuren te moeten sluiten. Irma van Herwijnen (Partij voor de Dieren) vraagt het stadsbestuur om in te grijpen: ‘De gemeente moet met een actieplan komen om te zorgen dat kantore...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid