Raads­voorstel Maatwerk Huis­vesting


Raads­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

15 november 2022

Raadsvoorstel:

Eens met cda, dus steun voor breder uitgewerkt plan & Groenlinks en CU/SGP dat er nagedacht moet worden over duurzame woningen
Bij beeldvormende sessie al overtuigd dat we dit plan kunnen omarmen.

Gezien de urgente situaties en het feit dat de Partij voor de Dieren vindt dat we zorg moeten dragen voor de zwakkeren in de samenleving, denken wij dit initiatief te kunnen ondersteunen. Wij vinden dat de wethouder lef heeft.

Echter maken we ons wel zorgen:

Aandachtspunten:

Hoe gaat de wethouder communiceren richting deze mensen, die zich gepasseerd gaan voelen?

Houdt de wethouder rekening met heel veel onvrede en evt sociale onrust in de media over deze situatie?