Cees Venderbos Lambinon


Raadslid

Ik ben Cees, inmiddels al een paar jaar gepensioneerd en voorheen als zzp’er actief in het sociale domein. Getrouwd met Kristine Lambinon Venderbos en vader van Ilona. Wij hebben twee katten, Poekie en Buba en Beagle Molly. Molly is door ons geadopteerd toen zij zes maanden oud was. De eerste zes maanden van haar leven heeft ze doorgebracht in een laboratorium.

Tot voor een aantal jaren geleden hield ik mij bezig met de mens; hoe kon ik het leven in Nederland en mijn woonplaats socialer en menselijker maken. Ik ging steeds minder in het klassieke beeld van de mens als heerser over ‘alle andere schepselen’ geloven. Als de mens al heerser is dan niet met macht maar met gezag. Macht is dominantie, dwang en louter eigen belang. Gezag berust op gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid.
Om deze redenen ben ik op 1 januari 2017 lid geworden van de Partij voor de Dieren. Naar mijn mening is de Partij voor de Dieren de enige politieke partij die het bovenstaande in zich verenigt en de wereld, onze mooie aarde, centraal stelt in haar beginselverklaring.

In woord is Dordrecht duurzaam maar in de praktijk laat dit te wensen over. Ik wil mij inzetten om alternatieve energievoorzieningen te stimuleren en te subsidiëren en een autoluwe binnenstad te realiseren waardoor de luchtkwaliteit en het woongenot zullen verbeteren.
Daarnaast besteedt Dordrecht geen expliciete aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten en bij de leveranciers wordt niet specifiek gelet op de aanwezigheid van biologische producten. Dat moet beter kunnen!
Ik wil mij inzetten om van Dordrecht een diervriendelijke gemeente te maken in de ruimste zin des woords.

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws