Kerst­bo­men­beleid gemeente Dordrecht


Artikel 40-vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 24 jan. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Elk jaar laat de gemeente Dordrecht meerdere kerstbomen plaatsen in de stad om de donkere kerstdagen te verlichten. Voor veel Dordtenaren geeft het de kerstdagen extra cachet. Een rondgang langs de bomen leert echter dat het veelal om gekapte bomen gaat. Gekapte bomen gaan dood en kunnen daardoor eenmalig worden gebruikt. Elke gekapte boom is er een te veel.

Tegenwoordig kunnen er levende kerstbomen worden gehuurd / geleaset, die na gebruik weer in de volle grond worden gezet. Daardoor wordt de boom niet gekapt, en ga je de kerstperiode met meer duurzaamheid tegemoet. Hierdoor kun je vele jaren van dezelfde boom genieten.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat het voorkomen van bomenkap altijd belangrijk is; ook bij kerstbomen? Zo nee, waarom niet?

  2. Is het college bekend met de optie om kerstbomen te huren / leasen?

  3. Ziet het college kansen in het huren / leasen van kerstbomen om nodeloze bomenkap te beperken? Zo nee, waarom niet?

  4. Is het college bereid een voortrekkersrol op zich te nemen door de gekapte, dode kerstbomen tijdens de volgende kerstperiode, en alle toekomstige kerstperiodes, te vervangen door gehuurde / geleasede exemplaren? Zo nee, waarom niet?

De gemeente kan het goede voorbeeld geven voor inwoners door levende kerstbomen te leasen / huren. Veel mensen zijn nog niet bekend met deze optie.

  1. Indien het college bereid is kerstbomen te huren / leasen, is het college tevens bereid dit beleid te communiceren (bijvoorbeeld op de gemeentelijke website en/of middels een persbericht), opdat Dordtenaren geïnspireerd raken om zelf ook voor duurzamer kerstgroen te kiezen?

Een andere mogelijkheid om bomenkap ten behoeve van kerstbomen te beperken, is door (een aantal) kerstbomen een vaste plaats te geven in de stad. Hierdoor zouden ze jaarrond kunnen blijven staan, en op die manier ook bijdragen aan de Dordtse natuur.

  1. Is het college bereid (een aantal) kerstbomen een vaste plaats te geven in de stad, waardoor er niet jaarlijks bomen voor te hoeven worden gekapt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege,
Partij voor de Dieren