Recycle-bankjes vervuilen de Wantijdijk


Artikel 40 vragen Danielle Vol-van der Holst

Indiendatum: 31 jan. 2023

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Op de Wantijdijk zijn een aantal ge-3D-printe bankjes geplaatst. Voor deze bankjes is gebruikt gemaakt van gerecycled plastic, en ze zijn in die hoedanigheid als duurzaam gepresenteerd. Het bankje hieronder is ge-3D-print door 10XL uit Dordrecht.


Dit leek een goed idee. Echter, de duurzaam gepresenteerde bankjes blijken een sluiproute te zijn voor plastic om alsnog in de natuur terecht te komen.


Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Danielle Vol-van der Holst, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de teloorgang van deze bankjes?

2. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat deze wijze waarbij plastic via een omweg in de natuur terechtkomt een zeer onwenselijke situatie is? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om deze bankjes zo snel mogelijk te verwijderen om te voorkomen dat er nog meer plastic in de natuur terechtkomt? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid naar aanleiding van deze ervaring, kritischer te kijken naar het duurzame karakter van toekomstige projecten? Zo nee, waarom niet?

3D printen is geen goede keuze als productiewijze voor bankjes. Bij die productiewijze wordt het kunststof laag voor laag op elkaar gelegd. De molecuulketens zijn dan niet als plakkerige spaghetti met elkaar verknoopt, maar hangen zijdelings aan elkaar.

Daardoor kunnen de lagen makkelijk van elkaar af splijten. Hetgeen op de foto hierboven duidelijk te zien is.

Daarnaast is 3D een energie-intensieve productiewijze, waarbij er meer materiaal nodig is om dezelfde constructieve sterkte te bereiken.

5. Is het college bereid 3D-printen bij slijtagegevoelige gemeentelijke projecten niet meer toe te passen? Zo nee, waarom niet?

6. Zo ook bij projecten waarbij de constructieve sterkte van groot belang is? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Danielle Vol-van der Holst

Partij voor de Dieren