Ruim baan voor voet­gangers en fietsers


Vervuilend verkeer wordt ontmoedigd, schoon verkeer wordt gestimuleerd. Door ruim baan te geven aan voetgangers en fietsers kunnen we de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer sterk terugdringen. Hiermee dragen we fors bij aan de klimaatdoelen, krijgen we een gezonde en aantrekkelijke stad, winnen we ruimte terug voor groen in onze straten en wordt het voor kinderen en dieren buiten veiliger.

  • De gemeente investeert fors in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen bij drukke wegen hebben de voorkeur, maar niet ten koste van bomen en groen. Fietsers hebben altijd voorrang op rotondes en kruisingen met autowegen.
  • Dordrecht pakt onlogische en gevaarlijke fietsroutes aan, zoals de spoorwegovergang Krommedijk, de route Weeskinderendijk Boven-Laan der Verenigde Naties, de route Dokweg-Achterhakkers en de kruising Spuiweg/Singel.
  • Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. Zo wordt spelen op straat en samenkomen met buren veilig en aangenamer. In een Leefstraat richten inwoners hun straat op een creatieve en leefbare manier in zodat er meer ruimte is voor spelen en ontmoeten. De gemeente helpt inwoners om Leefstraten in te richten.
  • De binnenstad van Dordrecht wordt autoluw. Meer straten in de binnenstad worden autovrij.
  • De gemeente moedigt bedrijven en organisaties aan om gebruik te maken van fietskoeriers en doet dat zelf ook.
  • Scooters, brom- en snorfietsen zijn niet langer welkom op fietspaden binnen de bebouwde kom. Scooters/brommers met verbrandingsmotor weren we uit de binnenstad en uit recreatie- en natuurgebieden, bijvoorbeeld middels milieuzones.
  • Alternatieve schone vormen van vervoer zoals speed pedelecs/e-bikes vormen een duurzaam alternatief voor middellang woon-werkverkeer en zijn daarom welkom op de fietspaden, met als maximumsnelheid 25 km/u binnen de bebouwde kom.
  • De gemeente zorgt voor voldoende gratis stallingen voor fietsers op drukbezochte plekken en bij de treinstations en bushaltes. Grote stallingen hebben 24-uurs bewaking, bijvoorbeeld via participatiebanen.
  • De proef met fietsvlonders wordt uitgebreid. Waar de fietsvlonders goed gebruikt worden, realiseert de gemeente permanente fietsparkeervoorzieningen.

Het standpunt Ruim baan voor voetgangers en fietsers is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen