Raads­voorstel Beschikbaar stellen aanvullend uitvoe­rings­budget voor Entree­gebouw/Fiet­sen­stalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone)


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

22 november 2022

De heer Groenewege: De Partij voor de Dieren staat er iets genuanceerder in dan de voorgaande sprekers. In eerste instantie waren wij als partij tegen dit plan vanwege de gevolgen van de fietsenstalling voor het Weizigtpark. Maar nu is er een nieuwe situatie en nieuwe afwegingen, en die maken de afwegingen ingewikkelder. We zijn er nog niet uit, maar we hebben wel een aantal overwegingen die ik ook wil uitspreken.

Onze overwegingen om eventueel voor dit plan te stemmen, voor dit nieuwe voorstel is dat de bestaande situatie aan de achterkant van het station woest onaantrekkelijk is, de bomen zijn al gekapt, het ziet er echt niet uit. Het zag er al niet uit, maar met de nieuwe werkzaamheden die half af zijn is het nog erger geworden. Wat ik net al zei: de bomen zijn al gekapt, dus ja, dan zou je denken: ga er gewoon mee door. En ook wij van de Partij voor de Dieren willen een betere fietsinfrastructuur en de nieuwe fietsenstalling is onmiskenbaar een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Maar we hebben ook wat overwegingen tegen die te maken hebben met onze bestaande bezwaren bij het ontwerp van de fietsenstalling. Enerzijds heeft de nieuwe fietsenstalling tot gevolg dat er een calamiteitenroute dwars door het Weizigtpark gaat lopen, met alle gevolgen van dien voor het ontwerp daarvan. Dat was en is voor ons een bezwaar tegen dit ontwerp. En anderzijds sluit dit ontwerp voor de fietsenstalling niet aan bij de overkluizing van het station uit de visie van Mecanoo. En die overkluizing spreekt ons heel erg aan en …

De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt): Voorzitter?

De heer Groenewege: Het realiseren van deze fietsenstalling wordt die ambitie toch een beetje door het toilet gespoeld.

De voorzitter: U krijgt een interruptie van de heer Kleinpaste, gaat uw gang.

De heer Kleinpaste: Ja, even een interruptie om het zo helder mogelijk te krijgen, want de heer Groenewege noemt nu de calamiteitenroute door het Weizigtpark, een ander plan waar volgens mij al een klap op gegeven is. Wil hij dat plan dan ook, moeten we daar ook opnieuw mee beginnen en hoeveel tijd wil de heer Groenewege dan uittrekken om dit soort overwegingen te maken met het risico dat we een beslistermijn gaan missen.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, ik snap de vraag van de heer Kleinpaste heel goed, en dat is precies het dilemma waar wij als partij mee zitten, want dat vinden wij ook heel ver gaan. Daarom zeg ik ook: we zijn er nog niet uit hoe we willen stemmen, maar dit zijn de overwegingen die we hebben.

De voorzitter: De heer Kuhlmann, VVD.

De heer Kuhlmann (VVD): Ik heb een interruptie voor de Partij van de Dieren. Ik hoorde u de afweging maken of, nou ja goed, die overkluizing van het station, de plannen van Mecanoo, die kunnen consequenties hebben voor de fietsenstalling, dat snap ik, die overweging. Voor ons is de overweging: nou ja goed, dat zijn plannen met een hele andere termijn, dat duurt nog jaren voordat dat zover is. De huidige situatie vraagt om een urgente verbetering, we moeten nu daar een betere fietsenstalling gaan maken, dat is waarom wij voor deze plannen zijn. Hoe kijkt u naar die afweging en die, ook de tijd. Is het niet zo urgent dat we daar nu wat moeten doen?

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Weer een beetje hetzelfde verhaal als bij de heer Kleinpaste. Eenerzijds kan ik me heel goed vinden in die afweging die de VVD hier maakt. Anderzijds vinden we het ook een beetje zonde om nu zoveel geld te steken in een nieuwe fietsenstalling en hem over tien jaar te slopen en dan iets heel anders met de achterkant van het station te doen.