Minder en schonere auto’s


Overal waar auto’s staan of rijden, kunnen geen kinderen spelen. Dordrecht kiest ervoor om de openbare ruimte terug te winnen op de auto.

 • Er komen geen nieuwe autoparkeerplekken bij op straat in bestaande wijken. Overbodige parkeerplaatsen worden omgevormd tot bredere voetpaden, kinderspeelplekken, bloemrijke bermen, kleine parken of fietsparkeerplekken.
 • Dordrecht vormt zijn snippergroen niet om tot parkeerplaatsen.
 • De binnenstad van Dordrecht wordt autoluw. Meer straten in de binnenstad worden autovrij. Parkeren kan buiten de stad met goede P&R-voorzieningen en hoogwaardig openbaar vervoer. Er komen meer carpoolplekken en liftershaltes.
 • Binnen de gehele bebouwde kom voert Dordrecht betaald parkeren in met een vergunningensysteem. Het maximale aantal vergunningen per huishouden is twee, waarbij de tweede vergunning duurder is dan de eerste. De gemeente faciliteert bedrijven die deelauto's willen exploiteren in alle Dordtse wijken.
 • De gemeente voert gedifferentieerde parkeertarieven voor parkeerbelastingen en -vergunningen in op basis van de uitstoot van het voertuig, waarbij een hoger tarief wordt gehanteerd voor vervuilende auto's dan voor schonere auto's.
 • Dordrecht streeft naar Zero Emissie voor de logistiek. Vrachtverkeer wordt waar mogelijk geweerd uit het centrum en woonkernen. Aan de rand van de gemeente komen distributiecentra, waarna verder vervoer van goederen fossielvrij plaatsvindt.
 • De gemeente hanteert minimale afstanden tussen drukke verkeerswegen en de vestiging van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgingscentra.
 • Verkeerswegen voor gemotoriseerd verkeer worden door de gemeente niet meer uitgebreid of verbreed.
 • Op de N3 en op de A16 wordt de maximumsnelheid beperkt tot 80 km/u om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op deze snelheid wordt strikt gecontroleerd middels trajectcontrole.
 • De gemeente voert milieuzones in om vervuilend verkeer te weren, te beginnen in de binnenstad en rond natuurgebieden.
 • De gemeente zorgt voor voldoende oplaadpunten met groene stroom voor elektrische voer- en vaartuigen. Deze worden waar mogelijk in het bestaande straatbeeld geïntegreerd, bijvoorbeeld in de grond of in lantaarnpalen.
 • Initiatieven voor elektrische deelauto's en (elektrische) (bak-)fietsen worden actief ondersteund. De gemeente beboet foutgeparkeerde deelscooters consequent.
 • Dordrecht richt wijken met een hoge parkeerdruk, zoals Krispijn, in met mobiliteitshubs. Op centrale pleinen in de buurten worden elektrische deelauto's en deel-(bak)fietsen aangeboden (voordelig met Dordtpas) aan bewoners van de buurt. Hiermee bestrijdt de gemeente vervoersarmoede en biedt mensen een alternatief voor de eigen auto.
 • Voor medewerkers, de raad en het college wordt vervoer per fiets door de gemeente bevorderd. Voor langeafstandsvervoer wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en elektrische deelauto’s.
 • Dordrecht onderzoekt de mogelijkheden voor elektrisch passagier- en goederenvervoer over water.
 • Er komt een milieuzone op het water: in de binnenstad, op het Wantij en in natuurgebieden zijn vanaf 2030 alleen nog boten zonder verbrandingsmotor welkom. Schone vaartuigen krijgen voorrang bij ligplaatsvergunningen.

Het standpunt Minder en schonere auto’s is onderdeel van: Mobiliteit en bereikbaarheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen