Burger­ini­ti­atief Parkeer­pro­ble­matiek Ster­renburg Noord


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

14 juni 2022

Voorzitter,

Auto's. Ze veroorzaken niet alleen klimaatverandering, maar ontsieren ook nog eens onze woonomgeving.

Ik ben meegeweest met het werkbezoek en ik kan een heel eind meekomen met de bewoners. Want je kan al van tevoren voelen aankomen dat als ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, zoals nu op het Gezondheidspark, dat er een waterbedeffect ontstaat. Mensen zullen altijd proberen de parkeerkosten te ontlopen door in naburige wijken te parkeren. En wat ik ook met de bewoners eens ben is dat het vorige college hier niet adequaat heeft gehandeld.

Ik denk dat we er niet onderuit komen: om het waterbedeffect in Sterrenburg Noord tegen te gaan, moet daar betaald parkeren worden ingevoerd. Principieel vindt de Partij voor de Dieren dit beter dan een blauwe zone. Want als je met je auto 12 vierkante meter gemeentegrond inneemt, dan is het niet gek dat je de gemeente, en dus eigenlijk de samenleving, daarvoor betaalt.

Op de plek van jouw geparkeerde auto kan immers geen boom of bloemperk staan, of speeltoestel, of iets anders wat mensen veel leuker vinden dan een stilstaande auto.

Vanuit de Partij voor de Dieren dus steun voor het idee van betaald parkeren.