Geen boven­grondse parkeer­garage op Ener­gie­plein


Motie Pieter Groe­newege

11 april 2023

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 11 april 2023, behandelend het agendapunt Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken t.a.v. ontwikkelplan Wantij-West - Raadsvoorstel,

Constaterende dat:

  • het college de verplaatsing van de parkeergarage Energiehuis gaat onderzoeken;
  • het college een ‘mobiliteitshub’ wil ontwikkelen ter plaatse van het Energieplein;

Overwegende dat:

  • ‘mobiliteitshub’ een geheimzinnig woord is voor een parkeergarage annex fietsenrek annex bushalte;
  • de omgeving van het Energiehuis voor verbetering vatbaar is;
  • het vervangen van de bovengrondse parkeergarage ‘Energiehuis’ door een bovengrondse parkeergarage ‘Energieplein’ 20 meter verderop geen verbetering is;
  • er verschillende andere parkeermogelijkheden kunnen worden uitgewerkt die de omgeving van het Energiehuis niet nog verder ontsieren;

Spreekt uit dat:

  • de raad de verplaatsing van de parkeergarage Energiehuis wenselijk acht, in lijn met het raadsvoorstel;
  • de raad een bovengrondse parkeergarage op het Energieplein onwenselijk acht;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, Forum voor Democratie, Fractie Van Waardhuizen

Lees onze andere moties

100 goedkope koopwoningen

Lees verder

Herzie Structuurvisie Windenergie parallel aan ontwikkeling Programma Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer