Raads­voorstel Geen wensen en beden­kingen kenbaar maken t.a.v. ontwik­kelplan Wantij-West


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

11 april 2023

Indienen motie

Voorzitter,

We hebben allemaal weleens rond het Energiehuis gelopen en gedacht: wat een prachtig gebouw, en wat een afschuwelijke plek. Grauw en versteend, “stedelijk” op z’n allerlelijkst. Het is daarom heel vooruitstrevend van dit college om de parkeergarage "Energiehuis" weg te halen, om zo ruimte te scheppen voor een mooi stadsstrand aan het Wantij.

Maar als die parkeergarage vervolgens twintig meter verderop weer opnieuw wordt opgebouwd, dan blijft de omgeving van het Energiehuis een plek waar je het liefst zo snel mogelijk weggaat. En dat zou ontzettend zonde zijn.

We weten dat het college in het vervolgproces van Wantij-West nog allerlei parkeeropties gaat onderzoeken, maar de optie van een bovengrondse parkeergarage op het Energieplein kan het college wat de Partij voor de Dieren betreft wel overslaan. Er zijn genoeg andere, betere mogelijkheden. Vandaar onze motie met de titel: “Geen bovengrondse parkeergarage op Energieplein.”

Dankuwel.

Bijdrage

Voorzitter,

Een groot project, de herontwikkeling van Wantij-West, op een klein stukje Wantij. En op dat kleine stukje Dordrecht kan je niet 100.000 functies kwijt. Keuzes blijven nodig en niet iedereen kan zijn zin krijgen.

We zijn blij dat het college allerlei vragen van de Partij voor de Dieren gaat meenemen in de uitwerking, zoals bijvoorbeeld over voorzieningen voor inheemse dier- en plantensoorten, over een openbaar toilet en over een hondenlosloopveld. Wat dat betreft kan de Partij voor de Dieren ook het raadsvoorstel steunen, en zien we uit naar de uitwerking in het Voorlopig Ontwerp.

Dan over de moties:

De motie van Gewoon Dordt en co over Hanneken van Dordt kunnen we steunen. De Partij voor de Dieren vindt het goed om duidelijk te krijgen wat het financiële plaatje van deze ambitie is.

De motie van de VSP, Beter Voor Dordt en PvdA over participatie steunt de Partij voor de Dieren niet. Wij snappen heel goed de wensen vanuit het schippersgilde, maar tegelijkertijd spelen er op dit kleine stukje water natuurlijk meerdere belangen. Niet in het minst de ecologische wensen, want Wantij-West vormt natuurlijk ook een ecologische verbinding tussen de Merwede en de Wantij.

Daarbij is de ontwikkeling van dit plan nog niet klaar. Er komt nog een voorlopig ontwerp, en bij de ontwikkeling daarvan worden belanghebbenden meegenomen. Daarmee deelt de Partij voor de Dieren niet de overtuigingen die in de motie zijn verwoord, en kunnen wij deze motie niet steunen.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Instemmen met de Routekaart wonen

Lees verder

Vaststellen Startnotitie opgave Menselijk Kapitaal en Arbeidsmarkt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer