Burger­ini­ti­atief over aanpak parkeer­pro­ble­matiek Ster­renburg I Noord


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

5 juli 2022

Voorzitter,

Gratis bier voor iedereen. Als je daarvoor pleit, kan je je als politieke partij prachtig profileren in de Dordtse raad, of bijvoorbeeld in Sterrenburg-Noord. Een aantal partijen weet precies hoe dat moet. Wat andere partijen delen kortingsbonnen uit.

Maar voorzitter, bier is niet gratis, en weet u wat ook niet gratis is? Parkeerregulering. En vergeet niet dat de grond waar die auto’s op staan ook wat waard is.

Een aantal partijen wil de prijzen nóg lager maken. En wat is dan het gevolg? Dordtenaren zonder auto gaan de Dordtenaren met auto steeds meer subsidiëren, want het geld moet ergens vandaan komen. Ik zeg: we moeten juist het omgekeerde doen, om om te schakelen van auto’s naar lopen, fietsen en het OV.

Niet de blik vernauwen naar enkel de belangen van autobezitters, maar de belangen van de hele stad voor ogen houden. Daar sta ik voor.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren gaat niet mee in de gratis bier-voorstellen die vandaag voorliggen. De openbare ruimte is van iedereen. Wij vinden het heel redelijk dat als je je auto in de openbare ruimte zet, dat je je stadsgenoten daarvoor gewoon betaalt. Want op die plek kan geen groen staan, geen speeltuintje, of iets anders wat we allemaal veel leuker vinden dan een geparkeerde auto.

Dankuwel.