Raads­voorstel Wijzi­gingsplan 's-Graven­deels­edijk 175


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

29 november 2022

Het Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD) veroorzaakt op dit moment meer geluidsoverlast dan is toegestaan. Het college wil deze overtredingen legaliseren, met een papieren trucje waarmee in de stad niets concreets verandert, behalve dat het Zeehavenbedrijf een hogere geluidsnorm krijgt. De Partij voor de Dieren is tegen deze legalisatie, aangezien er op dit moment al klachten leven in de omgeving over de geluidsoverlast van het Zeehavenbedrijf. Daarnaast vinden we geluidsnormen geen streefwaarde, maar een maximum. Less is more, dat geldt voor heel veel dingen en zeker voor geluidsoverlast. Handhaven op de bestaande geluidsnormen vinden we daarom een logischere optie. Daarom dienen we een amendement in om dat advies aan het college in het raadsvoorstel te verwerken.

Voor de uitbreiding van het Zeehavenbedrijf naar een op dit moment braakliggend terrein gelden deze bezwaren niet. Daarom blijft het advies op dat onderdeel van de vergunningaanvraag in ons amendement positief. Op die manier kan het college toekomstige vergunningaanvragen voor zover ze die ontwikkeling betreffen positief beoordelen.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone)

Lees verder

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer