Stop de vervuiling!


Hoe dichter bij Dordt, hoe giftiger het wordt. Chemiereus Chemours mag nu zijn gifstoffen vlak naast woonwijken en een drinkwaterbassin lozen. Economische belangen gaan zo ten koste van de volksgezondheid en het milieu. Dit is een onacceptabele situatie. De gezondheid van de Dordtenaren moet voorop staan.

  • Op het eiland van Dordrecht is geen ruimte voor industrie die de omgeving vergiftigt. De gemeente spant zich tot het uiterste in om Chemours te sluiten. Chemours wordt aansprakelijk gesteld voor het saneren van de door het bedrijf veroorzaakte bodemvervuiling.
  • Dordrecht gaat beter en adequater handhaven bij milieuvervuiling. Bedrijven worden hierop sneller beboet en gesloten.
  • Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of te veel hinder veroorzaken voor omliggende woongebieden worden circulair en schoon of omgevormd tot woonwijken en groen. Bij herstructurering van bedrijventerreinen die wel toekomstperspectief hebben wordt er veel intensiever gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Nieuwbouw en renovatie van bestaande bedrijfspanden wordt volledig circulair en demontabel uitgevoerd.
  • De gemeente gaat verdozing tegen en weert grootschalige distributiecentra en datacenters.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Dordrecht maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen. Ook gaat Dordrecht zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.
  • De gemeente stelt een openbare kaart beschikbaar waarop bodemvervuiling staat aangegeven. Vervuilde volkstuincomplexen worden schoongemaakt.

Het standpunt Stop de vervuiling! is onderdeel van: Economie en bedrijvigheid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws