Raads­voorstel Beschikbaar stellen van voor­be­rei­dings­krediet Heront­wik­keling Spui­bou­levard e.o.


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

13 december 2022

Dank u wel voorzitter.

Voorzitter, op zich vindt de Partij voor de Dieren dit best een goed plan, deze herontwikkeling van de Spuiboulevard. In algemene lijnen kunnen we ons erin vinden. Wij luisteren wel heel aandachtig naar de aandachtspunten die andere partijen nu naar voren brengen over vooral de woningbouwverhoudingen. Als Partij voor de Dieren vinden we het heel belangrijk dat we gemengd wonen in Dordrecht, dus dat in alle wijken in alle woningbouwontwikkelingen die gewenste verhouding tussen sociaal en minder duur en dure woningen terechtkomt, zodat je tussen mensen woont uit andere inkomensgroepen. We wachten af wat daar voor voorstellen over komen.

Over de sociale veiligheid gaan we natuurlijk ook goed luisteren naar wat er voor voorstellen komen van andere partijen, dat vinden we ook een belangrijk onderwerp.

Waar we zelf mee aan de slag zijn gegaan is het dak- en gevelgroen. Klimaatadaptatie en sowieso de vergroening van de stad heeft natuurlijk heel veel aandacht van de Partij voor de Dieren.

Wat je vaak ziet - en wat je ook dit keer zag op de visualisaties van de nieuwe Spuiboulevard - is rijkelijk dak- en gevelgroen, maar wat je dan vaak ziet in werkelijkheid is dat het niet gerealiseerd wordt en dat het alleen bij de visualisaties blijft.

Nou, gelukkig hebben we wat kwaliteitscriteria waar de bouwplannen aan getoetst gaan worden en waar het dak- en gevelgroen wel in is opgenomen, maar helaas op dit moment met een vrij vrijblijvende formulering. Er staat: "groene daken en begroeide gevels zijn gewenst in het nieuwe woonmilieu". Ja, gouden kranen zijn ook misschien gewenst en marmeren vloeren zijn ook misschien gewenst, maar dat betekent nog niet dat ontwikkelaars ze gaan realiseren. Dus we willen krachtiger borgen dat er ook daadwerkelijk dak- en gevelgroen in komt. Daarvoor hebben we een conceptamendement met de commissie gedeeld voor deze vergadering, dat onderschreven is door de ChristenUnie/SGP en de SP. En ik hoop straks door nog veel meer partijen die het ook belangrijk vinden dat we klimaatadaptatie serieus nemen, dat we de vergroening van de stad serieus nemen.

Dan denk ik dat één element van gevelgroen zoals ik het voorstel in dit amendement niet te veel gevraagd is in de 21e eeuw. Maar je kan je ook voorstellen dat er ontwikkelaars zijn die ambitieuzer aan de gang gaan met die norm. Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Wijzigingsplan 's-Gravendeelsedijk 175

Lees verder

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve Nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer