Raads­voorstel Beschikbaar stellen van voor­be­rei­dings­krediet Heront­wik­keling Spui­bou­levard e.o.


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

20 december 2022

Indienen amendementen

Ja voorzitter, tijdens de commissievergadering over de herontwikkeling van de Spuiboulevard kregen we prachtige visualisaties te zien van moderne gevels mét gevelgroen.

De plaatjes zijn veelbelovend, maar komt het gevelgroen er ook echt? Helaas zien we vaak dat ontwikkelaars zulk gevelgroen wel op de plaatjes zetten, maar het vervolgens niet realiseren.

Nou staat er in de beeldkwaliteitscriteria wel het een en ander over dak- en gevelgroen, maar dat is helaas nogal vrijblijvend geformuleerd. Die formulering willen we minder vrijblijvend maken. Daarom dient de Partij voor de Dieren samen met [ChristenUnie/SGP, SP, GroenLinks, PvdA en Fractie van Waardhuizen] een amendement in, dat heet “Borg de realisatie van dak- en gevelgroen”.

Tijdens de commissievergadering bleek er grote sympathie te zijn voor dak- en gevelgroen, maar er zijn ook een aantal aanpassingen aan het amendement gemaakt om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan een aantal opmerkingen die naar boven kwamen drijven. Het lijkt me nuttig om daar even kort bij stil te staan.

Het eerste zorgpunt kwam van partijen die verrommeling vreesden door het gevelgroen. Om daaraan tegemoet te komen geldt de richtlijn nu alleen waar het gevelgroen verenigbaar is met de andere bestaande beeldkwaliteitscriteria, waarin de architectuur wordt geborgd. Deze formulering is mede tot stand gekomen naar aanleiding van feedback vanuit Stedenbouw, dat aandacht vroeg voor de toetsbaarheid.

U hoeft dus niet bang te zijn dat door dit amendement alle gevels helemaal vergroend zouden moeten worden. Er zijn immers een aantal bestaande criteria over materialisering waar het gevelgroen aan moet voldoen. Om een voorbeeld te noemen, volgens criterium 3.6 moet baksteen het hoofdmateriaal vormen van bebouwing grenzend aan de openbare ruimte, waardoor gevelgroen daar alleen als accent kan worden toegepast, ook als dit amendement wordt aangenomen.

Het volgende zorgpunt ging over de instandhouding van het gevelgroen. Aanleggen is één ding, maar hoe zorg je ervoor dat het groen er langdurig mooi uit blijft zien? Het liefst gedurende de hele levensduur van het gebouw. Ook de Partij voor de Dieren vindt dit belangrijk, maar we wilden het bestaande amendement niet nog langer of ingewikkelder maken. Daarom dienen we samen met [SP, PvdA, ChristenUnie/SGP] een tweede amendement in, dat heet “Borg de instandhouding van dak- en gevelgroen”. Met dit amendement zorgen we ervoor dat ontwikkelaars al in de ontwerpfase van het gebouw er zo goed mogelijk voor zorgen dat het dak- en gevelgroen in stand blijft. Ook bij de formulering van dit amendement is aansluiting gezocht bij de input vanuit het college.

Maar voorzitter, in de toekomst zouden we dit het liefst niet met een amendement regelen. Als het college in de beeldkwaliteitscriteria aangeeft dat dak- en gevelgroen gewenst is, dan moet het college eigenlijk ook zelf de instandhouding daarvan regelen. Ik wil de wethouder vragen of hij kan toezeggen daar bij toekomstige gebiedsontwikkelingen rekening mee te houden, en dit aspect ook mee te nemen in het Handboek Natuurinclusief Bouwen.

Dankuwel.

Bijdrage

Voorzitter, ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om te reageren op de moties en amendementen van andere partijen.

Amendement PvdA: 30% sociale huur

Ik heb het al eerder gezegd: de Partij voor de Dieren staat ervoor dat we bij iedere ontwikkeling gemengd bouwen. Een goede mix van woningcategorieën met voldoende betaalbare woningen, zodat er voor ieder wat wils is, en zodat mensen uit verschillende inkomensgroepen elkaar tegenkomen op straat. Geen rijkemensenenclave aan de Spuiboulevard, en vervolgens ter compensatie een armemensenenclave verder van het centrum.

We zijn daarom van harte voor dit amendement van de PvdA en we dienen het ook mede in.

Amendement GL: Meer woningen voor verplegers, docenten, agenten en ouderen

Motie GL: Meer woningen voor verplegers, docenten, agenten en ouderen

Voorzitter, we hebben de term “slap aftreksel” al voorbij horen komen vandaag. En dit is er weer een. Want waar de PvdA zegt, we gaan 30% sociale huurwoningen bouwen, zegt Groenlinks: nou, laten we die beslissing uitstellen, en laten we eerst eens kijken of dat de gemeente niet te veel geld kost. Politiek met de hand op de knip. Als het te duur is om minima aan de Spuiboulevard te laten wonen, verbant GroenLinks ze naar de buitenwijken.

Het mag duidelijk zijn: de Partij voor de Dieren vindt dat we er als raad beter aan doen om gewoon voor het amendement van de PvdA te stemmen.

Dankuwel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Lees verder

Raadsvoorstel Maatwerk Huisvesting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer