Raads­voorstel Finan­cieel Krediet t.b.v. Openbaar Vervoer Voor Kwetsbare Inwoners


Raads­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

20 december 2022

Dank voorzitter,

De partij voor de Dieren wil graag een eerlijke prijs voor alle consumptie en dus ook voor het openbaar vervoer. We kunnen niet leven op de pof, want uiteindelijk betalen we daar ook weer een flinke prijs voor.

Uiteraard is de zorg voor mensen met minder inkomen er een die ons na aan het hart ligt. De Partij voor de Dieren is van mening dat wij zorg dienen te dragen voor alle kwetsbare inwoners binnen onze samenleving. Daarom willen wij een uitzondering voor minima. Iedereen moet volledig mee kunnen draaien in de samenleving en dat gaat niet als je je geen vervoer kunt veroorloven.

Partij voor de Dieren vindt deze regeling wel te beperkt met betrekking tot de leeftijd. Er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. Want waarom zou een jongere met een minimuminkomen slechts 40% korting krijgen en een 67-jarige met een minimuminkomen 100%? Dat vinden wij niet eerlijk.