Raads­voorstel Vast­stellen bestem­mingsplan Vlijweide Scho­len­lo­catie Noor­dendijk


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

13 december 2022

De Partij voor de Dieren vindt het heel goed dat de bomen aan de Vlij behouden blijven waarbij de huizen niet direct aan het water zullen grenzen. Dat is echt een boost voor de ecologie. Jammer dat hier een bezwaar voor nodig was, maar daar kan het college weer wat van leren voor de volgende keer zou je dan zeggen.

Als ik de plannen goed lees wordt veertig procent van deze groene omlijsting publiek toegankelijk en dat is ook net bevestigd door de heer Steegh. De SP wil daar honderd procent van maken en de heer Steegh riep daar ook toe op. De SP noemt in het conceptamendement dat mij per mail is bereikt het argument dat dat beter is voor de natuur. De Partij voor de Dieren is hier nog niet van overtuigd, want als de natuur ergens geen baat bij heeft dan is het wel verstoring. Dus daar gaan we nog eens kritisch naar kijken.

GroenLinks ondertussen heeft een amendement voorgelegd om een verplichte aansluiting op het schaamteloos onduurzame Dordtse warmtenet uit de plannen te schrappen. Dat steunt de Partij voor de Dieren van harte en zullen we ook mede indienen.

In algemene zin is de Partij voor de Dieren desondanks tegen het bestemmingsplan. Dit wijkje wordt de zoveelste rijke mensenenclave in Dordrecht. Daar zit de Partij voor de Dieren niet op te wachten. We willen gemengde wijken waarin verschillende inkomensgroepen elkaar tegenkomen. Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van Nieuwe regeling openbaar vervoer voor financieel kwetsbare inwoners.

Lees verder

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet Herontwikkeling Spuiboulevard e.o.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer