Educatie en voor­lichting over dieren


Goede zorg voor dieren begint met de juiste kennis over verzorging, aanschaf, huisvesting en het natuurlijke gedrag van dieren. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat Dordrecht zijn inwoners actief informeert.

  • Dordrecht geeft duidelijke informatie over de aanschaf, omgang, verzorging en huisvesting van huisdieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, in buurthuizen en via voorlichtingsprogramma’s op scholen.
  • Dordrecht geeft voorlichting over de waarde van in het wild levende dieren en over hun natuurlijke gedrag. Alle Dordtse basisschoolkinderen krijgen een Biesboschexcursie aangeboden om de Dordtse natuur te leren kennen en waarderen.
  • De gemeente informeert inwoners actief over de rol van de veehouderij in de klimaat- en biodiversiteitscrisis.
  • Er komt een hitteplan voor gehouden dieren met maatregelen om hittestress te voorkomen. Ook worden het vervoer en de opvang van dieren opgenomen in de rampenplannen van de gemeente.
  • Het welzijn van dieren in kinderboerderijen is vaak slecht. Er wordt veel gefokt om in het voorjaar jonge dieren te hebben, waar publiek op af komt. Dordrecht stelt hoge eisen aan het welzijn van dieren op kinderboerderijen en op de hertenkamp in Park Merwestein. Deze moeten voldoen aan het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Dit keurmerk bepaalt onder andere dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, dat er niet gefokt mag worden en dat de dieren niet naar de slacht mogen worden afgevoerd.

Het standpunt Educatie en voorlichting over dieren is onderdeel van: Dierenrechten en dierenwelzijn

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws