PvdD: linten en borden bij bomenkap


Informeer Dord­te­naren ter plaatse over plannen

8 augustus 2022

De Partij voor de Dieren roept het college op om tijdig informatieborden en -linten te plaatsen waar bomen gekapt gaan worden, of bij andere ingrijpende plannen. Zo wil de partij voorkomen dat mensen die het lokale nieuws niet volgen de plannen te laat meekrijgen. 'Iedereen moet mee kunnen praten over plannen in de stad,’ stelt Pieter Groenewege, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Dordrecht.

Aanleiding voor de oproep van de PvdD is het recente verzet tegen de bomenkap in het Weizigtpark. Veel Dordtenaren raakten pas op de hoogte van de plannen toen er een bord bij het park werd gezet. Toen waren de plannen al goedgekeurd door de gemeenteraad, was de vergunning al verleend, en was de bezwaarperiode al afgelopen.

Democratie
Pieter Groenewege, fractievoorzitter: ‘Het democratische proces is niet goed gegaan bij het Weizigtpark. Het is belangrijk dat iedereen die mee wil praten over plannen in hun omgeving, mee kan praten.’ Groenewege stelt voor om in Dordrecht informatieve linten aan bomen te hangen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd, zoals nu al in Den Haag gebeurt. Ook wil hij informatieborden op plekken waar herinrichtingen worden voorbereid. ‘Met borden en linten kan de gemeente ook Dordtenaren die het lokale nieuws niet volgen op de hoogte brengen van plannen, vóórdat ze zijn vastgesteld. Zo kunnen ook zij nog meepraten,’ stelt Groenewege.

Lint om te kappen boom, Den Haag

Weizigtpark
De herinrichting van het Weizigtpark is op 21 september 2021 unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad. Toen was de Partij voor de Dieren nog niet vertegenwoordigd in de raad. Groenewege vindt de plotselinge draai van een aantal partijen over deze plannen opmerkelijk. Groenewege: ‘Een aantal partijen die vorig jaar nog de kettingzagen hebben besteld, verzet zich nu opeens tegen de bomenkap. Met zulke vrienden heb je als boom geen vijanden nodig.’

Protesten
Groenewege is benieuwd wat het college doet met de breed gedeelde verontwaardiging over de bomenkap: ‘Ik wil van het college horen of het de plannen naar aanleiding van de protesten aan gaat passen.’