Vuur­werk­verbod op ‘t eiland van Dordt


Motie Danielle Vol-van der Holst

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 8 november 2022, behandelend het agendapunt Begroting 2023 Gemeente Dordrecht,

Constaterende dat:

 • Huisdieren gestresst en getraumatiseerd kunnen raken door vuurwerkgeluiden;
 • Wilde vogels door de lichtflitsen en vuurwerkgeluiden in paniek raken, massaal opvliegen en zich te pletter kunnen vliegen tegen gebouwen en kabels;
 • VeiligheidNL meldt dat in de jaren met een vuurwerkverbod 384 (2020/2021) tot 773 (2021/2022) mensen gewond raakten door vuurwerk, ten opzichte van ongeveer 1.200 gewonden in de jaren zonder verbod;
 • Stichting Salvage, die verzekerden eerste hulp biedt na woningbrand, aangeeft dat het aantal woningbranden in jaren met een vuurwerkverbod 60% lager ligt, en claims over autobranden 40% lager;
 • Tijdens jaarwisselingen met consumentenvuurwerk ieder jaar voor tienduizenden euro’s aan schade aan gemeentelijke bezittingen ontstaat;
 • Fijnstofconcentraties in steden tijdens afsteekmomenten van consumentenvuurwerk stijgen tot 33 keer de normale waardes, op sommige plekken zelfs 100 keer zoveel, door de uitstoot van zo’n 250.000 kilo fijnstof;
 • De collegepartijen in het coalitieakkoord aangeven dat schone lucht van levensbelang is;
 • Twaalf gemeenten al een gemeentelijk consumentenvuurwerkverbod hebben ingevoerd (Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest, Utrechtse Heuvelrug), vier het later invoeren (Arnhem, Eindhoven, Gouda, Krimpenerwaard), en zeker negen gemeenten het in voorbereiding hebben (bron: nos.nl).

Overwegende dat:

 • Het afsteken van vuurwerk voor een deel van de bevolking een belemmering is om deel te nemen aan de feestelijkheden van de jaarwisseling en een reden om de stad te ontvluchten;
 • Een lokaal vuurwerkverbod in Dordrecht een signaal afgeeft naar het kabinet om haast te maken met een landelijk consumentenvuurwerkverbod;
 • Er in Dordrecht reeds jaarlijks een professionele vuurwerkshow georganiseerd wordt voor mensen die van vuurwerk houden;
 • De voordelen van consumentenvuurwerk niet opwegen tegen de nadelen.

Verzoekt het college:

 • Met ingang van de jaarwisseling 2023/2024 een gemeentelijk afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in te stellen, met uitzondering van categorie F1-vuurwerk;
 • Hierbij aandacht te hebben voor nieuwe betekenisgeving aan een jaarwisseling zonder consumentenvuurwerk.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, Beter Voor Dordt, VSP, DENK, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP, PVV, Forum voor Democratie