Red de 29 bomen


Motie Pieter Groe­newege

13 september 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 13 september 2022, behandelend het agendapunt Herinrichting Weizigtpark,

Verzoekt het college:

  • Met kleine aanpassingen aan het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van het Weizigtpark ervoor te zorgen dat ten minste 29 bomen niet gekapt hoeven te worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, DENK, Op Ons Eiland, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

Gewoon Dordt, Beter Voor Dordt

Lees onze andere moties

Standaard informatieborden op locatie bij herinrichtingen

Lees verder

Meer bomen verplanten, niet kappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer