Meer bomen verplanten, niet kappen


Motie Pieter Groe­newege

13 september 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 13 september 2022, behandelend het agendapunt Weizigtpark,

Constaterende, dat:

  • Tientallen volwassen bomen in het Weizigtpark volgens de Bomeneffectanalyse verplantbaar zijn;
  • Slechts enkele hiervan daadwerkelijk verplant gaan worden, en de meeste gekapt gaan worden;

Overwegende, dat:

  • Het verplanten van bomen stukken minder bezwaarlijk is dan het kappen van bomen, omdat er geen sprake is van verlies van kroonvolume en biodiversiteit;

Verzoekt het college:

  • Met gepaste spoed een dekkingsvoorstel te presenteren dat beoogt zo veel mogelijk van de volgens de Bomeneffectanalyse verplantbare bomen niet te kappen, maar te verplanten naar een andere plaats in het park of elders in de stad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, Op Ons Eiland, SP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, DENK, Gewoon Dordt, PVV