Dordt Regen­boogstad


Amen­dement Danielle Vol-van der Holst

8 november 2022

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022, behandelend het agendapunt gezond, sociaal en zorgzaam Dordrecht

Besluit in de begroting op p. 57 onder het kopje “We zorgen voor een diversiteitsbeleid” de laatste zin aan te passen en aan te vullen:

We hebben daarbij oog voor mensen met een sociaal-culturele, etnische diversiteit en van iedere genderidentiteit. Ook hebben we aandacht voor mensen met een beperking. We geven actief uitvoering aan verdragen en akkoorden die we ondertekenen. Zo bevordert Dordrecht als Regenboogstad emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap.

Toelichting:

Bij het stuk over diversiteitsbeleid mist de benoeming dat wij een regenboogstad zijn. Het feit dat wij een regenboogstad zijn is fantastisch. Echter dienen we dat als gemeente ook goed uit te dragen en goed zorg voor te dragen. Het zijn van een regenboogstad is iets waar we als stad trots op moeten zijn en waar we als gemeente voor moeten staan. Het is daarbij belangrijk dat er gecommuniceerd wordt, waar de subsidiegelden vanuit de regenboogsteden aan besteed worden.


Status

Aangenomen

Voor

VVD, GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP

Tegen

Beter Voor Dordt, ChristenUnie/SGP, DENK, PVV, Forum voor Democratie