Racisme en discri­mi­natie


Gelijke kansen voor iedereen

Racisme en andere vormen van discriminatie komen helaas nog steeds veel voor: zichtbaar en ook onzichtbaar verweven in de structuren van onze samenleving. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig mag houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van hedendaagse discriminatie en racisme.

 • Dordrecht treedt met kracht op tegen discriminatie en komt met een plan om institutioneel racisme uit te bannen.
 • De gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sportverenigingen, in zorginstellingen, in religieuze kringen en binnen de eigen organisatie.
 • Dordrecht pakt discriminatie op de arbeidsmarkt aan, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van anoniem solliciteren.
 • Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving. Dordrecht onderzoekt op welke wijze de eigen organisatie, inclusief het college, inclusiever en meer divers kan worden.
 • Informatie die vanuit de gemeente wordt verstrekt is zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1, wat door de meeste inwoners wordt begrepen. Waar nodig wordt belangrijke informatie ook in andere talen verstrekt.
 • Dordrecht zorgt dat aangifte doen bij discriminatie laagdrempeliger wordt om zo de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Dit doen we onder andere door sensitiviteitstraining over bijvoorbeeld racisme en LHBTQIA+-onderwerpen bij de politie.
 • Etnisch profileren is discriminatie. Etniciteit en nationaliteit mogen geen factor zijn bij selectiebeslissingen en risicoprofielen van Dordrecht.
 • Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatisering in de hand en Dordrecht staat dit niet toe.
 • De gemeente doet geen zaken met (en verleent geen subsidies aan) organisaties die discrimineren en uitsluiten.
 • De gemeente werkt op geen enkele wijze mee aan vieringen waarbij Zwarte Pieten aanwezig zijn. Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen.
 • Dordrecht ondersteunt en faciliteert feestdagen van verschillende culturen, zoals het Suikerfeest.
 • Er wordt op meerdere plekken in de gemeente zichtbaarheid gegeven aan LHBTQIA+’ers. Rondom bepaalde dagen, zoals bijvoorbeeld de internationale dag tegen transfobie en de Coming Out Day, worden publiekscampagnes en lezingen georganiseerd. De gemeente hijst minstens één keer per jaar de regenboogvlag en de transgendervlag.
 • Dordrecht zorgt voor een genderneutraal toilet op het gemeentehuis en stimuleert instellingen zoals de bibliotheek en buurthuizen om hetzelfde te doen.
 • Dordrecht kiest in de communicatie naar burgers een gender neutrale aanspreekvorm.
 • Dordrecht wijst scholen op de mogelijkheid ervaringsdeskundigen in te schakelen voor voorlichting over (LHBTQIA+-)discriminatie en racisme.
 • Dordrecht draagt er zorg voor dat sekswerkers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren.
 • Het verschil tussen rijke en arme buurten is nu goed af te lezen aan de openbare ruimte. Dordrecht moet de openbare ruimte van alle wijken op een gelijk niveau onderhouden.

Het standpunt Racisme en discriminatie is onderdeel van: Gelijke kansen, werk en inkomen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties