Raads­voorstel: Vervolg Samen tegen Armoede


Bijdrage raadslid Danielle Vol-van der Holst

15 november 2022

Gehoord van mijn collega’s en ik kan daar weinig op aanvullen. Ik ben het eigenlijk met iedereen wel eens. En alle zorgen die geuit zijn, daar sta ik helemaal achter. Wij steunen ook dit mooie plan.

Eén verzoek hadden wij nog wel, want er is ons toegezegd door de wethouder dat de zorg voor eventuele huisdieren bij minima wel meegenomen zou worden. Dat hebben we niet teruggelezen.Vandaar nog even dit puntje, of de wethouder dit niet vergeet en dus ook een compensatie kan opnemen in dit plan voor de kosten van minima bij onverwachte dierenartskosten en eventueel afstandskosten.

Dan heb ik nog een heel klein, gek vraagje wellicht. Er zaten heel veel afkortingen in dit stuk en dat vond ik persoonlijk heel lastig lezen. Dus of ik daar een verzoek van kan doen dat er een soort lijstje bij komt met uitleg. Of in ieder geval, een begrippenlijst.

Dank u wel.