Een armoe­devrij Dordrecht


Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Helaas is er nog veel armoede en ongelijkheid, wereldwijd en ook in Nederland. Bij veel mensen is de portemonnee al voor het einde van de maand leeg. Steeds stijgende vaste lasten en zorg dragen voor anderen maken het leven duur. Onverwachte rekeningen, zoals een reparatie, zijn dan net te veel. Dordrecht kan en moet meer inzetten op het verlichten en voorkomen van armoede.

 • De invoering van een basisinkomen heeft veel voordelen. De gemeente geeft aan bij het Rijk, dat hierover gaat, dat Dordrecht een pilot wil met een basisinkomen.
 • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben. Ieder kind heeft recht op goede kleding, gezonde maaltijden, een fiets en een laptop voor school.
 • Voor veel jongeren is het een moeilijke overgang als zij op hun 18e wettelijk volwassen worden om verantwoordelijk te worden voor hun eigen financiĆ«n. Dordrecht zet extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren.
 • Armoede wordt onder andere bestreden door goede, mede op preventie gerichte schuldhulpverlening. Dordrecht ondersteunt de voedselbank en weggeefwinkels om de gevolgen van armoede te verlichten.
 • Huisdieren zijn geen onderpand. Bij eventuele schuldsanering of huisuitzetting worden huisdieren en hun toebehoren niet onder dwang verkocht.
 • De gemeente maakt het mogelijk om saneringskredieten te verstrekken aan inwoners met problematische schulden.
 • Het natraject van schuldhulpverlening wordt verbeterd om te voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden belanden.
 • De gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen breiden we uit. Hiermee maken we onder andere sport, kleding en cultuurbezoek toegankelijk voor mensen met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld door inzet van de Dordtpas. De Partij voor de Dieren wil hier structurele gelden voor inzetten.
 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot 20% van hun uitkering behouden zonder hierdoor gekort te worden op hun uitkering.
 • Mensen die langdurig in armoede leven komen eerder in aanmerking voor de bijzondere bijstand.
 • Niemand hoeft op straat te slapen. Dordrecht regelt voldoende gratis en passende slaapplaatsen voor dak- en thuislozen. Ook hun huisdieren zijn hier welkom. Er is extra aandacht voor dak- en thuisloze LHBTQIA+-jongeren en andere kwetsbare groepen.

Het standpunt Een armoedevrij Dordrecht is onderdeel van: Gelijke kansen, werk en inkomen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties