Raads­voorstel Garant­stelling blaashal Hockey­ver­e­niging DHMC


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos Lambinon

15 november 2022

Dank u wel, voorzitter. Ja, er is al heel veel gezegd en wij zijn het in heel veel punten eens. Wij zijn in principe voorstander van die blaashal, omdat het gewoon voor de verenigingen zelf bijzonder goed is, dat ze uit kunnen breiden en groter kunnen worden. We hebben wel één vraag eigenlijk. In het raadsvoorstel Garantstelling staat het onderwerp, hoe wordt dit betaald dat er een compensatie is voorzien voor vier jaar. De Sportraad kan uitsluitend positief reageren als er een tienjarig, een meerjarig iets is. Tien jaar, meen ik. Waarom is het college afgeweken van die tien jaar wat door de Sportraad geadviseerd wordt en gaat men terug naar vier jaar? En hoe is het met de indexering per jaar? Want ik lees alleen maar, dat er dus een totaalbedrag van vijfendertigduizend euro in staat en niet een indexering. En kan het college niet zeggen: Oké, we doen het voor tien jaar en dan de overige zes jaar een soort garantstelling, maar wel met de bepaling dat men vooruitgang moet boeken in andere sportactiviteiten die dan in die hallen plaats gaan vinden? Nou, in principe zijn wij wel voor, met inachtname van wat gezegd is