Raads­voorstel Visie 'Balan­ceren in de Biesbosch'


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

5 juli 2022

Indiening

Voorzitter,

Ieder jaar staat het wel in de krant. Wildkamperen, geluidsoverlast, afval, kampvuren, waterscooters, snelheidsovertredingen. En dat allemaal in ons kwetsbare Natura 2000-gebied, de Biesbosch.

De Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch stelt dat de Biesbosch in de eerste plaats een natuurgebied is, waarin recreatie op de tweede plaats hoort te komen. De Partij voor de Dieren is het daar hartgrondig mee eens.

Maar zoals u ziet, is de praktijk heel anders. De recreatiedruk in de Biesbosch is enorm.

Staatsbosbeheer is daarom aan de slag gegaan met een Recreatiezonering, om de verstoring van de broedrust, nachtrust en winterrust van dieren te beperken.

Maar de gemeente kan hier ook een rol in spelen. De Partij voor de Dieren vindt dat dat in de visie ‘Balanceren in de Biesbosch’ onvoldoende is uitgewerkt. Daarom wil ik met een motie het college oproepen om dit te onderzoeken. Waar liggen de kansen voor de gemeente om de broedrust, nachtrust en winterrust van de dieren in de Biesbosch beter te beschermen? Ga eens kritisch kijken naar een aantal beleidsterreinen en informeer de raad voor het kerstreces over de resultaten. Ik hoop op steun van de raad hiervoor.

Raadsbijdrage

Voorzitter,

Het idee dat de drie gemeenten samen optrekken om de Biesbosch te beschermen, is mooi. Maar de uitwerking in deze visie vindt de Partij voor de Dieren zeer ondermaats. Er is nauwelijks visie te herkennen. Het enige visionaire wat erin stond, de elektrische boten, is eruit gesloopt. De Partij voor de Dieren is dan ook blij met de motie van GroenLinks om dat element weer op de agenda te zetten, en zal die motie dus steunen. Wel vinden we het jammer dat concrete maatregelen en deadlines in de motie ontbreken.

Voorzitter, Wat in de visie staat zijn vrijwel alleen menselijke belangen, waaronder de belangen van de jagers, die in deze visie helaas onweersproken blijven. Daar kan de Partij voor de Dieren nooit mee instemmen. Wij zijn het dan ook oneens met de overweging in de motie van GroenLinks dat de visie “een kader biedt voor een gebalanceerde uitwerking en praktijk”. Toch zullen we ook die motie steunen, omdat we de richting van het verzoek wel ondersteunen.

Dankuwel.