Raads­voorstel IVP Dordrecht i.c.m. Consul­tatie MJP Politie eenheid Rotterdam


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

20 september 2022

Zoals het plan voorligt staan wij er positief in en sluiten we ons aan bij een aantal collega’s, echter missen we van Partij voor de Dieren hierin wel een stukje veiligheid mbt onze medebewoners, de dieren.

Bij de aanpak van Huiselijk Geweld en slachtofferzorg zouden we graag zien dat ‘dierenmishandeling’ wordt meegenomen en wijzen we ook op het belang van het herkennen en erkennen van dierenmishandeling. Op zichzelf al verschrikkelijk, maar vaak is het een indicatie dat er meer mis is. Dierenmishandeling kan direct gerelateerd kan zijn aan mensenmishandeling. Huisdieren kunnen bijvoorbeeld als dwangmiddel ingezet worden door daders om vooral geen aangifte te doen of om de dader niet te verlaten en hulp te zoeken bijvoorbeeld.

Daarnaast zouden we graag willen pleiten om contact op te nemen met stichting Mendoo, een organisatie die de duidelijke link legt tussen huiselijk geweld, dierenmishandeling en kindermishandeling. Zij kunnen gastlessen organiseren.

Samenvattend… Wij zouden graag zien dat de urgentie van dierenmishandeling erkend wordt en meegenomen wordt in het IVP.

(Reactie burgemeester van der Kolff: Terecht punt en gaat dit meenemen. Met name vanwege argumentatie als indicatie)