Raads­voorstel Door­ont­wik­keling dagre­cre­a­tie­terrein Nieuwe Dordtse Biesbosch


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

20 september 2022

Ons oordeel als Partij voor de Dieren over het idee achter het dagrecreatieterrein is positief. Dat je een recreatieterrein inricht wat ervoor zorgt dat minder recreanten in de echte beschermde Dordtse natuur terechtkomen, waardoor je die ontlast, dat vinden wij een goed idee.

Maar bij dit terrein is niet echt duidelijk of het echt ook die functie gaat hebben. Dat is niet onderzocht, zo bleek uit de beeldvormende sessie – voor de zomer was die volgens mij – en het is ook niet teruggekomen, dit aspect, in de extra technische beantwoording vanuit het college. Dat voor ons is al voldoende reden om te zeggen: waar stemmen we nu eigenlijk voor? We stemmen eigenlijk voor meer recreatie in het groen en het is niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk de natuur helpt.

Dan een tweede aspect, waarbij ik me wil aansluiten bij Gewoon Dordt, de horeca. De hele Dordtse natuur vol sprenkelen met horeca-etablissementen, daar is de Partij voor de Dieren niet voor. We zijn het ook eens met het punt van Gewoon Dordt, wat zij ook al in de beeldvormende sessie hebben geopperd, dat de horecagelegenheid bij De Viersprong gewoon super niet-optimaal benut wordt op dit moment. Daar is al een parkeergelegenheid, die hoef je niet opnieuw aan te leggen.

Dus die twee aspecten maken het voor de Partij voor de Dieren op dit moment zo dat wij niet voor dit voorstel zouden zijn.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Gereserveerde middelen Dordts Leerprogramma

Lees verder

Raadsvoorstel IVP Dordrecht i.c.m. Consultatie MJP Politie eenheid Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer