Raads­voorstel Vast­stellen veror­dening op de gemeen­te­lijke advies­com­missie Ruim­te­lij­ke­Kwa­liteit Dordrecht


Commis­sie­bij­drage

15 november 2022

Ik sla het amendement van GroenLinks even over, want dat hebben wij als partij mede ondertekend, dus daar zijn we natuurlijk positief over. Van het CDA wil ik ze eventjes splitsen, want in degene waarin wordt aangegeven dat er een voorkeur wordt gegeven voor commissieleden die zowel inhoudelijke als lokale kennis hebben, daar zijn we natuurlijk positief over, want juist die mix tussen lokale kennis en inhoudelijke kennis heeft ook bij ons de voorkeur.

Waar we ons niet in kunnen vinden is die verplichting tot het aanstellen van een burgerlid. We hebben in de huidige commissie nu ook een burgerlid zitten en niks ten nadele van die persoon, maar je merkt dat bij de advisering er soms afgeweken wordt van inhoudelijke advisering op basis van de onderliggende beleidskaders en dat kan verwarring opleveren bij initiatiefnemers en daarom vinden wij dat er eerst moet gekeken worden of dat de functie van het burgerlid werkt in de huidige commissie voordat je het verplicht stelt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvoorstel: Vervolg Samen tegen Armoede

Lees verder

Raadsvoorstel Beschikbaar stellen aanvullend uitvoeringsbudget voor Entreegebouw/Fietsenstalling station Dordrecht (Dordtse Spoorzone)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer