Raads­voorstel: Akkoord gaan met uitgangs­punten Start­no­titie Inclusie Stad


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

14 februari 2023

De wethouder kondigt aan dat de Opgave Inclusieve Stad wordt uitgebreid met de toevoeging van anti-discriminatiebeleid, gericht op groepen zoals levens- en geloofsovertuiging (religie). Compleet houdt dit 2 lijnen in, namelijk:

1. Emancipatie met 3 doelgroepen (LHBTIQA+, mensen met beperkingen, mensen met een migranten-achtergrond);

2. Anti-discriminatie waaronder levensbeschouwing valt en meerdere doelgroepen.

  Hierdoor is Partij voor de Dieren van mening dat we niet snel genoeg kunnen starten en wachten wij met ongeduld op de Startnotitie.

  Interessant voor jou

  Startnotitie Vaststellen Startnotitie Programma mobiliteit 2040: uitwerking van het politiek akkoord

  Lees verder

  Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van Investeringskredieten verduurzaming maatschappelijk vastgoed

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer