Raads­voorstel Beschikbaar stellen van Inves­te­rings­kre­dieten verduur­zaming maat­schap­pelijk vastgoed


Commis­sie­bij­drage Irma van Herwijnen

21 februari 2023

Ook het gemeentelijk vastgoed ontkomt er niet aan om te moeten verduurzamen. De eerste stap die nu genomen wordt is het verduurzamen van 6 panden. En volgens het raadsvoorstel worden tot 2050 alle panden binnen de scope aangepakt.

Het college heeft de afspraak gemaakt om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Kan de wethouder toezeggen dat het beleid hierop wordt aangepast zodat al het gemeentelijk vastgoed in 2040 ook daadwerkelijk klimaatneutraal is.

Antwoord wethouder:

Hier komen wij nog op terug.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel: Akkoord gaan met uitgangspunten Startnotitie Inclusie Stad

Lees verder

Startnotitie Vaststellen Evaluatie en herijking dierenbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer