Coali­tie­ak­koord 2022-2026: "Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht"


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

31 mei 2022

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren draait het om de inhoud, dus daar duik ik meteen in.

Het coalitieakkoord is gelukkig inderdaad een hoofdlijnenakkoord geworden, maar op een aantal punten stelt het college wel degelijk concrete ambities. Groeiambities, welteverstaan.

Economische groei
Ik citeer: “Om Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. We zetten in op groei van de economie.” Einde citaat.

Het is bijna hallucinant om dit in het jaar 2022 nog te lezen. Economische groei ligt namelijk al jaren onder vuur, en niet alleen door de Partij voor de Dieren. Economische groei is namelijk niet de oplossing, maar het probleem.

Economisch antropoloog Jason Hickel zei het eerder dit jaar in de Volkskrant, ik citeer: “Groene groei bestaat niet. Ik ken geen ander politiek verhaal dat zo gevaarlijk onwetenschappelijk is.” Einde citaat.

Al 50 jaar geleden, in 1972, publiceerde de Club van Rome het bekende rapport “De grenzen aan de groei”, een rapport dat aantoonde dat oneindige economische groei op een planeet die niet meegroeit onhoudbaar is.

Het geloof in economische groei op een planeet die niet meegroeit, is een gevaarlijke ideologie. Een ideologie die al tientallen jaren bijdraagt aan het onleefbaar worden van de Aarde en het ontstaan van grote grondstoffentekorten. We hebben de grenzen aan de groei namelijk al lang overschreden.

Economische groei is een oud, ingesleten pad naar de afgrond, en de coalitiepartijen willen hier de komende vier jaar op doorgaan. Zeer zorgwekkend.

Klimaatverandering
Ook zorgwekkend is het getreuzel om toekomstige generaties te behoeden voor rampzalige klimaatverandering. In 2040 moet Dordrecht klimaatneutraal zijn, volgens het coalitieakkoord. “Dordrecht Duurzaam 2040 uitroepteken”, juichen de coalitiepartijen triomfantelijk. Er staat nog net geen smiley bij.

“Daarmee leggen we de lat hoog,” voegen de coalitiepartijen toe. En als je het vergelijkt met de slakkengang waarmee Dordrecht nu duurzaam aan het worden is, is dat inderdaad een hoge lat. Maar kijk je breder om je heen, dan valt het tegen.

Eerder dit jaar legden 100 Europese steden zich vast op het doel om in 2030 niet meer bij te dragen aan klimaatverandering, waaronder zes Nederlandse steden. Kijk, dát is een hoge lat. Dát zijn de voorlopers waar de coalitiepartijen een voorbeeld aan hadden kunnen nemen.

Helaas doen de coalitiepartijen dit niet. Ze willen wel dat Dordrecht toonaangevend is in Nederland, maar alleen als het om de centen draait. “Dordrecht is een toonaangevende evenementenstad”, lezen we. “We willen in de top 5 staan van MKB-vriendelijkste grote gemeenten”. Leuk, maar waar zijn alle andere ambities gebleven? Duurzaamste gemeente? Groenste gemeente? Diervriendelijkste gemeente? Had er allemaal in gekund, staat er niet in.

Brief
In mijn brief aan de formerende partijen heb ik met goede hoop, namens de Partij voor de Dieren, aandacht gevraagd voor dierenwelzijn en biodiversiteit. In het coalitieakkoord wat nu voorligt kunnen we zien wat de coalitiepartijen met die inbreng hebben gedaan.

Dierenwelzijn
Zo kunnen we lezen dat de coalitiepartijen dierenwelzijn niet belangrijk genoeg vinden om überhaupt te benoemen in het coalitieakkoord. We hebben het er eerder vandaag al even over gehad. Dat is bijna een prestatie, want het dossier is wel aan een wethouder toegekend. Wethouder Tanja de Jonge krijgt de eervolle taak om niets te doen voor dieren. Zal ze met voorstellen komen om het dierenwelzijn in Dordrecht te verbeteren? Het blijft ongewis. Wel moet ze “ongedierte” gaan aanpakken. Eén ding is duidelijk: menselijke belangen regeren de komende vier jaar in Dordrecht, en dat zullen de dieren weten.

Biodiversiteit
Op het vlak van biodiversiteit hebben de coalitiepartijen meer geformuleerd. Het woord ‘biodiversiteit’ staat er in ieder geval in, en dat kunnen we over dierenwelzijn niet zeggen. Maar hoe de coalitiepartijen naar de natuur kijken is traditioneel, zelfs stoffig.

Een voorbeeld. De coalitiepartijen willen de Biesbosch meer ‘ontsluiten’. Voor een Biesbosch die op dit moment al geteisterd wordt door overweldigende recreatiedruk klinkt dat niet best. En ook op andere plekken in het coalitieakkoord gaat natuur steeds hand in hand met recreatie. Zo heeft het coalitieakkoord het over “verbindingen”, voor de natuur, maar ook zodat het makkelijker wordt om natuurgebieden te bezoeken. Er komt bijvoorbeeld een waterverbinding tussen de binnenstad en de Biesbosch. En donkere plekken worden extra verlicht. Dag vleermuizen, en welkom mensen. Overal mensen. Menselijke belangen regeren in dit coalitieakkoord.

Maar waar de natuur juist behoefte aan heeft, is aan bescherming van rust. Mensvrije zones. Gaan we daar meer van krijgen? Durven de coalitiepartijen het aan om de eigen belangen van de mens niet voorop te stellen? Het coalitieakkoord wekt weinig hoop.

Afsluiting
Voorzitter, ik sluit af. Wat voor bestuur krijgen we de komende vier jaar? Ik citeer uit het coalitieakkoord: “Een bestuur dat altijd denkt vanuit het belang van de stad, haar inwoners en bedrijven.” Einde citaat. Dus niet haar dieren en niet haar natuur.

Maar dieren en natuur hebben ook belangen, en die zouden volwaardig mee moeten tellen. Daar gaat de Partij voor de Dieren zich de komende vier jaar voor inzetten.

Dankuwel voorzitter.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Bestemmingsplan locatie 50kV gebouw

Lees verder

Burgerinitiatief Parkeerproblematiek Sterrenburg Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer