Vast­stellen jaar­stukken 2021 – Raads­voorstel.


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos-Lambinon

22 juni 2022

Voorzitter,

In de jaarstukken 2021 is ook dierenwelzijn opgenomen maar wel summier.
Vooraf konden de fracties vragen indienen die beantwoord waren door de betreffende wethouder.
De Partij voor de Dieren wilde meer uitleg over dit onderwerp en met name onze vraag welk budget is uitgegeven aan dierenwelzijn en welke activiteiten daarmee zijn ondernomen.
De wethouder geeft aan dat deze vragen in het college zijn behandeld en men heeft vastgesteld dat dierenwelzijn in de komende jaren belangrijk is en men daar meer aandacht aan wil gaan besteden en het college binnenkort met antwoorden op de gestelde vragen zal komen
Het college geeft wel aan dat men graag met de raad hierover in gesprek wil gaan en dat Wethouder de Jonge, die dierenwelzijn in haar pakket heeft, de nodige ambitie op dit onderwerp heeft.

Onze reactie op het antwoord van de Wethouder is dat wij gemerkt hebben dat dit college eigenlijk alleen de wettelijke taken uitvoert maar niet verder gaat. Uit het antwoord begrijpt de Partij voor de Dieren dat men nu wel verder gaat kijken dan alleen de wettelijke taken. Wat wij graag willen zien dat in de aanstaande begroting, die van volgens jaar, er een passend budget gereserveerd wordt voor de uitvoering van een eventuele nieuwe nota Dierenwelzijn.


Interessant voor jou

Uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk

Lees verder

Burgerinitiatief over aanpak parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer