Raads­voorstel: Vast­stellen Integraal Veilig­heidsplan 2023-2026


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

14 februari 2023

Onze aanvulling over dierenmishandeling als indicatie voor meer problemen is opgenomen, waarvoor dank!

Wij hebben nog 2 kanttekeningen

  1. De PvdD vindt de inzet van beveiligingscamera’s wel een lastig punt met betrekking tot de privacy en privacy gevoelige apparatuur. Wij hopen dat dit middel als het wordt ingezet ook zeer zorgvuldig wordt ingezet en bewaakt, Dus hierbij de vraag of de burgemeester hierop kan reageren;

  2. Daarnaast plaatsen we een tweede kanttekening: Opvallend is dat het woord dier maar 4x voorkomt in het hele stuk en dan ook nog alleen als indicatie voor geweld in huiselijke situaties met betrekking tot de mens en niet qua zorg voor het mishandelde dier. We zien graag dat dierenmishandeling apart wordt opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan en daarbij dan verwezen wordt naar de dierenwelzijnsnota. Ook hier horen wij graag de reactie van de burgemeester.

Reactie burgemeester:

  • Beveiligingsmiddel is ook zo’n laatste middel als nodig is.

  • Woord mens staat er minder in dan dier.