Invoering ja-jasticker


Tech­nische vragen Pieter Groe­newege

Indiendatum: 9 mei 2022

  1. Komt het college met een voorstel voor een minimumpercentage journalistieke inhoud voor huis-aan-huisbladen van 30% in de gewijzigde Afvalstoffenverordening? Die is nodig om het waterbedeffect van gedrukte reclame richting de huis-aan-huisbladen te voorkomen. (Zie de Evaluatie Ja/Ja-sticker Den Haag)
  2. Gaat de gemeente na de invoering niet alleen de ja-jastickers aanbieden, maar ook de nee-ja- en nee-neestickers?

Indiendatum: 9 mei 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

  1. Komt het college met een voorstel voor een minimumpercentage journalistieke inhoud voor huis-aan-huisbladen van 30% in de gewijzigde Afvalstoffenverordening? Die is nodig om het waterbedeffect van gedrukte reclame richting de huis-aan-huisbladen te voorkomen. (Zie de Evaluatie Ja/Ja-sticker Den Haag)

De branche hanteert zelf minstens 25% redactionele content als limiet voor een huis-aan-huisblad of lokaal nieuwsblad. Een minimum van 25% à 30% redactionele content opnemen in de Afvalstoffenverordening is dus realistisch.

  1. Gaat de gemeente na de invoering niet alleen de ja-jastickers aanbieden, maar ook de nee-ja- en nee-neestickers?

De nee-ja en nee-nee stickers blijven beschikbaar (huidige info op de gemeentelijke website).
Actieve verspreiding daarvan is niet nodig; geen sticker betekent dan hetzelfde als een nee-ja sticker.