Hockey­velden Schen­keldijk: Waterveld cq Zandveld


Tech­nische vragen Danielle Vol-van der Holst

Indiendatum: 1 okt. 2022

Beste Wethouder Merx,
Naar aanleiding van de vraag om het renovatiebudget te verhogen voor het omzetten van 2 semi-watervelden naar 2 watervelden bij Hockeyvereniging op Sportpark Schenkeldijk, hebben wij van Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Gezien link (1) en gezien de kosten (2) horen wij graag wat de voordelen zijn van een semi-waterveld in eerste instantie i.p.v. een geupgrade zandveld?

  2. Daaruit voortvloeiend, wat zijn de doorslaggevende redenen geweest om te kiezen voor watervelden, ter vervanging van semi-watervelden, bij de toekomstige renovatie?

  3. Gezien de nadelen m.b.t. waterverbruik (3) en (4), wat zijn de structurele jaarlijkse extra kosten die watervelden meer hebben ten opzichte van zandvelden?

  4. Gezien de nadelen m.b.t. algengroei en dus algenbestrijding, welke (chemische) middelen gaat de sportvereniging inzetten? Wat zijn daarvan de structurele jaarlijkse kosten?

  5. Wegen de nadelen op tegen de voordelen? Hier zouden we graag wat toelichting over krijgen.


In afwachting van uw beantwoording (graag voor de hamerraad op 18 oktober 2022)


Bijlagen (4)

1. Voordelen upgraden van zandveld:

https://www.anteasport.nl/projecten/antea-sport-beweegt-met-innovatief-zandveld-richting-waterveld

2. Prijzen

  • Semi-waterveld: €35,- per m2

  • Waterveld: €45,- per m2

  • Zandveld: €20,- per m2

(Ongeveer)

3. Onderzoek:

https://www.bsnc.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gewasbeschermingsmiddelen-en-biociden-op-kunstgrasvelden.pdf

4. Wikipedia:

Een waterveld is een kunstgrasmat die onder andere wordt gebruikt voor hockey. Het is gemaakt van zeer korte polyethyleenvezels. Het gebruik van zand is hierbij niet nodig.

Voor gebruik als speelveld is het van belang dat er een laag water wordt aangebracht. Dit gebeurt door middel van sprinklers of waterkanonnen. In het (inter)nationale hockey wordt op deze ondergrond gespeeld, er gelden dan ook strenge eisen voor van de FIH. Voordelen van een waterveld zijn de snelheid en het consistente rollen van de bal. Brandwonden door vallen op de ondergrond komen niet voor. Nadelen zijn dat een waterveld zeer veel (drink)water gebruikt, snel last heeft van algengroei die chemisch bestreden dient te worden en kwetsbaar is bij bevriezing.Een waterveld is aanmerkelijk duurder in aanleg, gebruik en onderhoud dan een gewoon kunstgrasveld. Watervelden zijn om die reden vooral te vinden bij de grotere hockeyclubs, maar er bestaan ook voordeliger semi-watervelden.

Een semi-waterveld is een mat die onder andere wordt gebruikt voor hockey. Het is gemaakt van korte polyethyleenvezels en de mat is half gevuld met een dunne zandlaag. Doordat de vezel licht krult wordt het zand vrijwel volledig afgedekt.

Het veld wordt beregend (besproeid) en lijkt daardoor bij bespeling op een waterveld. Het is vlak en snel. Omdat voor een semi-waterveld een zachtere fundering gebruikt kan worden zijn de aanlegkosten ongeveer de helft lager dan die van een waterveld. De poolhoogte van een semi-waterveld is lager, ongeveer 20 mm. Er zitten ongeveer 28 steken op de 10 cm, waardoor een dichtere mat ontstaat. Er wordt minder zand gebruikt dan bij een zandveld, ongeveer 12 kilo per m².Indiendatum: 1 okt. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

(Via mail naar raad gestuurd op 18-10-2022)


Aan

de mevrouw Daniëlle Vol-van der Holst

van de fractie Partij voor de Dieren

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum

13 oktober 2022

Betreft

Beantwoording technische vragen renovatie hockeyvelden

Geachte mevrouw Vol-van der Holst,

Op zaterdag 1 oktober 2022 heeft u via de raadsgriffier vragen gesteld aan wethouder Merx naar aanleiding van het voorstel voor ophalen renovatiebudget hockeyvelden.

Vraag 1.

Gezien de link (1) en gezien de kosten (2) horen wij graag wat de voordelen zijn van een semi-waterveld in eerste instantie i.p.v een zandveld?

(Semi-)watervelden zijn een ander type hockeyveld dan een (geüpgraded) zandveld. In tegenstelling tot zandvelden zijn op (semi-)watervelden de hedendaagse technische vaardigheden mogelijk die bij de hockeysport gevraagd worden. Het hockeyspel wordt daardoor speltechnisch anders. De meeste hockeyverenigingen spelen op watervelden.

Vraag 2.

Daaruit voortvloeiend, wat zijn de doorslaggevende redenen geweest om te kiezen voor watervelden, ter vervanging van semi-watervelden, bij de toekomstige renovatie?

De ombouw naar een waterveld is bij aanleg duurder dan een renovatie van een semi-waterveld. Echter, het onderhoud van een waterveld is goedkoper dan het onderhoud van een semi-waterveld. In een semi-waterveld zit een klein beetje zand. Dit laagje zand zorgt voor algvorming. Het tegengaan van algvorming heeft een speciaal onderhoudsregime nodig. Deze werkzaamheden zijn niet nodig bij een waterveld.


Vraag 3.

Gezien de nadelen m.b.t. waterverbruik (3) en (4), wat zijn de structurele jaarlijkse extra kosten die watervelden meer hebben ten opzichte van zandvelden?
Zandvelden moeten 20 à 25 keer per jaar geborsteld worden (ca. € 200,- per keer). Het zand dient in beweging te blijven. Indien nodig is er maximaal 2x per jaar een specialistische reiniging nodig à € 1500,- per keer. Bij een waterveld wordt uitgegaan van 2x per jaar een reiniging à € 3500,- per keer. Daarnaast is het andere onderhoud beperkt.

Wat betreft het watergebruik is dat bij semi-watervelden en watervelden nagenoeg hetzelfde. Het water is slootwater dat eerst door een fijn filter wordt geperst voordat het op het veld terecht komt. Het water filtert door een dikke onderlaag en zakt door de drainage weer naar de sloot. Hier is dus sprake van hergebruik.

Bij zandvelden is water niet nodig.

Vraag 4.
Gezien de nadelen m.b.t. algengroei en dus algenbestrijding, welke (chemische) middelen gaat de sportvereniging inzetten? Wat zijn daarvan de structurele jaarlijkse kosten?

Het onderhoud wordt door de gemeente gedaan, niet door de sportvereniging.

Om de velden alg- en mosvrij te houden gebruikt de gemeente geen chemische middelen, maar biologisch afbreekbare middelen. Er zullen bij een waterveld minder van deze middelen worden gebruikt ten opzichte van een semi-waterveld (zie vraag 2).

Vraag 5.
Wegen de nadelen op tegen de voordelen? Hier zouden we graag wat toelichting over krijgen?

De aanleg van zandvelden is goedkoper, het onderhoud is echter duurder en de speltechnische eigenschappen minder. Semi-watervelden en watervelden hebben weinig verschil in watergebruik. Een waterveld heeft minder onderhoud nodig, nog betere technische eigenschappen en is passend bij een toekomstbestendige hockeyvoorziening.