Strenger kapbeleid door moties Partij voor de Dieren


12 maart 2024

Het kapbeleid van de gemeente Dordrecht wordt strenger om Dordtse bomen beter te beschermen. Dit is het gevolg van drie aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren. Pieter Groenewege, fractievoorzitter: ‘De tijd dat de gemeente zomaar vergunningvrij hele bomenrijen kon kappen is voorbij.’

Op drie punten wordt het kapbeleid strenger, door drie aangenomen moties van de Partij voor de Dieren. Ten eerste zal de gemeente voor het kappen van alle bomen binnen de bebouwde kom een vergunning vereisen. Ten tweede wordt herplant van gekapte bomen - of een storting in een Bomenfonds als dat niet kan - verplicht. Ten derde zullen kapvergunningen geld gaan kosten: hoe meer bomen, hoe duurder.

Groen kapitaal
Aanleiding voor de voorstellen is een aantal recente gevallen waarin de gemeente grote, beeldbepalende bomen zonder vergunning heeft gekapt. Dit gebeurde onder andere aan de Dokweg en op de landtong bij Stadswerven. Groenewege (PvdD): ‘Dat die bomen zomaar zonder vergunning omver mochten - zonder herplantplicht - is onbegrijpelijk. Bomen zijn ons groene kapitaal. Grote, volwassen bomen zijn essentieel voor een leefbare stad.’

Betrokken buurt
Een vergunningplicht helpt om te voorkomen dat omwonenden verrast worden door plotselinge bomenkap, betoogt Groenewege (PvdD). ‘Niemand wil er plotseling achter komen dat een grote boom in hun buurt zomaar is gekapt. Een vergunning helpt hierbij. Daar kun je immers bezwaar tegen maken.’

Achterhaald beleid
Het oude kapbeleid van de gemeente was achterhaald, vindt Groenewege. Er was alleen een vergunning nodig voor het kappen van bomen op de Bomenlijst en die vergunning was ook nog gratis. Groenewege: ‘Door gratis kapvergunningen uit te delen, wekte de gemeente de indruk dat bomen waardeloos zijn. Maar we moeten zuinig zijn op onze bomen. Voor een boom volwassen is, ben je decennia verder.’

Uitwerking
Het college van B en W moet de moties van de Partij voor de Dieren verder uitwerken in Dordtse verordeningen, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de legesverordening. Pas als de regels daarin zijn opgenomen, gaan ze gelden.

Gerelateerd nieuws

Kamerlid Ines Kostić (PvdD) demonstreert tegen Chemours

Tweede Kamerlid Ines Kostić (Partij voor de Dieren) sluit zaterdag 3 februari 2024 aan bij de 200e demonstratie tegen Chemour...

Lees verder

Dordrecht stapt over op turfvrije potgrond

De gemeente Dordrecht stopt met het inkopen van potgrond met turf. In plaats daarvan gaat de gemeente turfvrije potgrond kope...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief