Gemeen­teraad verplicht groene daken en groene gevels bij Spui­bou­levard


PvdD-voor­stellen aange­nomen

21 december 2022

Groene daken en groene gevels worden verplicht bij de nieuwe gebouwen aan de Spuiboulevard. De gemeenteraad heeft voorstellen van de Partij voor de Dieren hierover gisteren aangenomen. Pieter Groenewege, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Dordrecht: ‘Vaak zien we gevelgroen wel op de ontwerpen, maar leggen ontwikkelaars het niet daadwerkelijk aan. Met deze voorstellen hebben we vastgelegd dat dat wel gebeurt.’

De gebouwen langs de Spuiboulevard, van Crownpoint tot en met de Sociale Dienst Drechtsteden, worden de komende jaren grotendeels gesloopt. Er komen nieuwbouwwoningen voor in de plaats. Door aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren is dak- en gevelgroen bij die nieuwbouw verplicht. Pieter Groenewege (PvdD): ‘Groen op gebouwen zorgt voor verkoeling, vangt regenwater op, en het is goed voor de biodiversiteit. En het fleurt de boel natuurlijk ook gewoon op. Toekomstige bewoners van dit gebied komen terecht in een groene oase.’

Hoe blijft het mooi?
De Partij voor de Dieren vindt het ook belangrijk dat het groen lang mooi blijft. Pieter Groenewege (PvdD): ‘Ik hou niet van het woord verpieteren, maar dat gebeurt wel vaak met zulk groen. Met onze voorstellen verplichten we ontwikkelaars om het dak- en gevelgroen aan te leggen met oog voor de lange termijn.’