Stop de levende kerststal op de Dordtse Kerst­markt


Motie Pieter Groe­newege

14 maart 2023

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 14 maart 2023, behandelend het agendapunt Beantwoorden artikel 40-vragen PvdD Stop de levende kerststal op de Kerstmarkt - Antwoordbrief artikel 40/41,

Constaterende dat:

 • Het college (middels Dordrecht Marketing) in voorgaande jaren een dierenverhuurbedrijf heeft ingeschakeld om een kerststal met levende dieren te verzorgen op de Dordtse kerstmarkt;
 • Het college heeft toegezegd hiervoor niet meer in zee te gaan met het in opspraak geraakte bedrijf Bert’s Animal Verhuur;
 • Het college het inschakelen van een ander dierenverhuurbedrijf om een levende kerststal te faciliteren nog niet heeft uitgesloten;
 • De Wet dieren (artikel 2.1) stelt:
  • “Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.”

Overwegende dat:

 • Het welzijn van dieren wordt aangetast wanneer zij iedere dag in (vracht)wagens gedreven worden voor vervoer van en naar evenementen;
 • Het welzijn van dieren wordt aangetast wanneer zij zich dagenlang niet kunnen onttrekken aan een drukke Kerstmarkt;
 • Het welzijn van kuddedieren wordt aangetast wanneer zij zonder soortgenoten gehuisvest worden;
 • Het welzijn van dieren wordt aangetast wanneer zij hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen, zoals in een levende kerststal;
 • Het gebruik van dieren als attributen in een kerststal naar de mening van de indiener geen “redelijk doel” is van waaruit deze welzijnsaantastingen kunnen worden gemotiveerd;
 • Het prima mogelijk is om het kerstverhaal uit te beelden zonder daarvoor dieren te gebruiken;
 • Onder andere de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht, en Groningen om deze redenen de levende kerststal hebben afgeschaft;
 • De bovenstaande bezwaren niet van toepassing zijn op (bijvoorbeeld) de levende kerststal van Stadsboerderij Weizigt, waardoor deze en vergelijkbare kerststallen mogelijk moeten blijven;

Verzoekt het college:

 • Geen levende kerststallen te organiseren waarvoor het nodig is:
  • Een dierenverhuurbedrijf in te schakelen, of;
  • Dieren te transporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Groenewege
Partij voor de Dieren
Yara van Engelen
GroenLinks

Stemming


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

VVD, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, CDA, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie, Fractie Van Waardhuizen