Hofjes­wo­ningen


Motie Pieter Groe­newege

11 april 2023

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 11 april 2023, behandelend het agendapunt Instemmen met de Routekaart wonen - Raadsvoorstel,

Constaterende dat:

 • de Routekaart Woningbouw aangeeft dat de komende collegeperiode 1.500 extra koopwoningen onder de € 355.000 worden geprogrammeerd, omdat de programmering van betaalbare koopwoningen achterloopt;
 • op basis van de beantwoording van onze technische vragen en het Bouwkostenkompas, een hofjeswoning van hoge kwaliteit met een woonoppervlak van 75 m2 en een perceeloppervlak van 80 m2 gerealiseerd kan worden voor (naar schatting) € 290.000 inclusief bijkomende kosten, BTW en grondkosten;
 • hier ongeveer € 11.000 bij gerekend moet worden wanneer er een parkeerplaats bij gerealiseerd wordt;
 • een hofjeswoning daarmee gerealiseerd kan worden voor minder dan € 355.000;

Overwegende dat:

 • hofjes zijn ontstaan vanuit een groeiende noodzaak aan betaalbare huisvesting - een situatie waar Dordrecht nu weer in terecht is gekomen;
 • Dordrecht nog slechts zeven hofjes telt;
 • hofjeswoningen nog steeds ongekend populair zijn;
 • nieuwe hofjes bijdragen aan het karakter van de stad en aan een prettig woonmilieu;
 • betaalbare hofjeswoningen een uitkomst zijn voor doelgroepen die geen onnodig ruime en onnodig dure gezinswoning met drie slaapkamers nodig hebben, zoals starters, alleenstaanden en ouderen die kleiner willen gaan wonen;

Verzoekt het college:

 • binnen het programma van 1.500 betaalbare koopwoningen, de ambitie mee te nemen om Dordtse hofjes met betaalbare hofjeswoningen te realiseren, waarbij deze woningen een kleinere woon- en perceeloppervlakte kunnen hebben dan een reguliere eensgezinswoning;
 • te onderzoeken waar dit op korte termijn mee kan worden genomen in aankomende projecten en de resultaten van dit onderzoek voor het eind van het jaar met de raad te delen;

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, Beter Voor Dordt, VSP, ChristenUnie/SGP, PvdA, Partij voor de Dieren, Gewoon Dordt, Op Ons Eiland, SP

Tegen

VVD, CDA, Forum voor Democratie, Fractie Van Waardhuizen