Uitvoe­rings­krediet Dord­wijkzone deel­gebied Reewegpark en Schen­keldijk


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

21 juni 2022

Gezien de plannen en de daarbijbehorende uitwerking kan de Partij voor de Dieren niet anders concluderen dan dat het mooie groene, duurzame, biodiversiteits-bevorderende en natuurinclusieve plannen zijn.

Echter vinden wij het wel vreemd dat het uitvoeringskrediet al aangevraagd wordt, alvorens het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld.

Graag wil de Partij voor de Dieren ook de volgende overwegingen meegeven aan het college:

  1. De belangen van dier en natuur moeten prevaleren boven de recreatieve belangen van de mens;

  2. In verband met natuurbelangen, en dan met name de dieren in de vrije natuur, moet er rekening gehouden worden met het risico van loslopende honden in de vrije natuur;

  3. En als laatste punt:

Er bevinden zich ruim 9.000 honden in Dordrecht. Om deze honden en hun mensen de kans te geven goed met elkaar om te gaan, hebben zij veilige ruimtes nodig om dit te oefenen. Dat gaat het beste binnen omheinde losloopplekken, waarvan er in Dordrecht nu te weinig zijn.

Graag vernemen wij van de wethouder of veilige omheinde losloopgebieden meegenomen worden in de plannen met betrekking tot Reeland en Schenkeldijk. Zo niet dan overwegen wij een motie.