Raads­voorstel Vast­stellen Bestuurs­rap­portage 2022


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos Lambinon

11 oktober 2022

Het is al door een aantal anderen gezegd, het is uitgebreid aan de orde gekomen in de auditconnmissie.
Er zijn technische vraag gesteld, er is een antwoord, en wat de Partij voor de Dieren betreft hebben we verder geen
vragen en kan het doorgezet worden naar de raad.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet Oeververbinding Plan Tij

Lees verder

Raadsvoorstel Doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer