Raads­voorstel Door­ont­wik­keling dagre­cre­a­tie­terrein Nieuwe Dordtse Biesbosch


Raads­bij­drage Pieter Groe­newege

18 oktober 2022

Voor de Partij voor de Dieren is het een essentieel onderdeel van meer recreatie in het groen realiseren, dat je ervoor zorgt dat de recreatiedruk op de beschermde Biesbosch vermindert. Want we weten allemaal hoe hoog die is in de zomer, als je er wel eens bent geweest. En voor zover dit voorstel aan die eis voldoet, zijn wij ervoor te porren.

Maar dan zou je verwachten dat het collegeonderzoek doet naar nut, noodzaak en effecten van zo’n recreatieterrein aanleggen, en dat het dan naar de raad komt voor een bestemmingsplanwijziging om horeca te realiseren. Helaas is dat niet de situatie waar we in leven, want het college mag al horeca toestaan. En zoals ik tijdens de commissievergadering ook heb moeten constateren is er geen politiek draagvlak om die wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan te slopen. Nu ligt er een amendement van de VVD om wat scherpe randjes van het raadsvoorstel af te beitelen en daar kan de Partij voor de Dieren op zich mee instemmen. Maar we zullen niet voor het raadsvoorstel stemmen omdat het wat ons betreft van een verkeerde volgorde gebruikmaakt. Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen Bestuursrapportage 2022

Lees verder

Raadsvoorstel vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer