Raads­voorstel vast­stellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht


Commis­sie­bij­drage Cees Venderbos Lambinon

1 november 2022

Ik kan het kort houden. Allereerst dank aan het college en de ambtenaren voor het vele werk dat ze gedaan hebben, het is een hele brede begroting. De Partij voor de Dieren heeft een aantal moties in voorbereiding die we uiteraard tijdig in zullen sturen. Ik wil alvast eentje hier vertellen. Is tijdens het vragenuurtje ook al naar voren gekomen, dat is het vuurwerk wat eigenlijk alleen maar in oud en nieuw afgestoken nnag worden. Wij willen een motie in gaan dienen voor een lokaal vuurwerkverbod en niet wachten op dat wat uit Den Haag komt. En die motie gaan we indienen en als er andere partijen zijn die ons daarin willen steunen, dan horen wij dat graag.