Raads­voorstel Vast­stellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht


Commis­sie­bij­drage Pieter Groe­newege

1 november 2022

Ik wil eigenlijk met de deur in huis vallen over de drie concrete voorstellen die we als Partij voor de Dieren hebben op deze onderdelen van de begroting.

Het eerste is dat we eens goed zaten te kijken naar: wat is nou eigenlijk het budget voor dierenwelzijn? En dat staat in de begroting niet apart benoemd, dus daar hebben we een technische vraag over gesteld, een mooi overzichtje van gekregen. Wat ons opvalt is, het college is dus van plan om het dierenwelzijnsbeleid volgend jaar te gaan evalueren en actualiseren en de ambitie daarbij is ook om verder te gaan dan wat de wetgever minimaal vereist, want dat is het dierenwelzijnsbeleid nu. Maar er wordt geen extra budget voor uitgetrokken. Dus wij zaten met het idee in ons hoofd: is het niet handig om nu al op voorhand aan het college een kader mee te geven van: ga eens dit budget invullen, wat meer is dan het huidige budget, en dan heb je als college wat meer ruimte om meer te doen dan de wetgever vereist op dierenwelzijn. Dus dat is het eerste amendement dat we overwegen.

Dan willen we graag dat de gemeente alvast aan de gang gaat met beter dierenwelzijn en dat willen we met een motie doen over voorlichting over verantwoord huisdierbezit. Als goed voorbeeld gebruiken we daarbij de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft zestien huisdierinformatiepunten die zijn verspreid over de zestien stadsboerderijen van de gemeente Den Haag. Mensen die overwegen om een huisdier te nemen kunnen daar terecht voor advies over verzorging en opvoeding en al dat soort onderdelen. Dat vind ik zo een prachtig initiatief. Ik denk ook dat de gemeente Den Haag dat heel slim heeft gecombineerd met de bestaande stadsboerderijen. Dat zouden we in Dordrecht ook moeten overnemen op de Dordtse, wat kleiner in aantal, maar toch, stadsboerderijen. Dus voorlichting over verantwoord huisdierbezit.

Een laatste onderdeel waar we als Partij voor de Dieren aandacht aan willen geven in onze voorstellen zijn watertappunten. In het coalitieakkoord zagen we deze staan. Het college gaat volgens het coalitieakkoord de uitbreiding van het aantal watertappunten op ons eiland onderzoeken, maar vervolgens lezen daar in de begroting niets over. In antwoord op onze technische vragen daarover zegt het
college dat het zoekt naar nadere politieke duiding daarover voordat ze aan de slag gaan met een voorstel. Nou, wij als Partij voor de Dieren zijn niet te beroerd om nadere politieke duiding te geven over watertappunten middels een motie, dus, nou ja, als andere partijen daaraan mee willen doen, heel graag. Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht

Lees verder

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer