Raads­voorstel Vast­stellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht


Commis­sie­bij­drage Danielle Vol-van der Holst

1 november 2022

Dank voorzitter.

Wij zijn op zich heel tevreden over de hele begroting an sich. We waren ook heel blij om te horen dat jongeren ook meegenomen worden bij dat Vroeg Eropaf-stukje.

Verder hadden wij natuurlijk wel wat Partij voor de Dieren-aanvullingen. Wij missen bij het armoedebeleid nog steeds het stukje huisdieren. We kregen als antwoord dat bij een schuldregeling nooit gevraagd wordt om huisdieren weg te doen bijvoorbeeld, alleen ik denk dat daar iets beter op geanticipeerd kan worden, dat er wat kosten vergoed zouden moeten worden, dus daar zijn wij voornemens om een motie over in te dienen.

Daarnaast wat aandacht voor het diversiteitsbeleid.
Want er komt nog het een en ander aan, dat snap ik. Wat ik wel mis nu in dit geval is dat wij als Dordrecht een regenboogstad zijn. En ik mis ook dat dat expliciet wordt uitgedragen wordt op dit moment. Wij zouden het van Partij voor de Dieren heel erg waarderen als we een duidelijkere omschrijving hebben dat we een regenboogstad zijn. Die term heb ik namelijk niet gezien in de begroting. Wat ook belangrijk is, is uitleg over wat LHBTI is. Want iedereen gaat altijd grappig doen over die afkorting, maar dat is niet grappig. Het is belangrijk dat we uitdragen dat iedereen meetelt.

Wij hebben daar een amendement over opgesteld die we willen indienen volgende week en een motie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2023 Gemeente Dordrecht

Lees verder

Raadsinformatiebrief over Jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer